Istorija

Lengva sakyti: „Aš neturiu išankstinių nuostatų“, „aš nesu rasistas, vadinasi, tai manęs neliečia“ arba „aš nekviečiau tų emigrantų.“ Tačiau daug sunkiau pripažinti: „Galbūt nesu kaltas dėl to, kas atsitiko praeityje, bet noriu užtikrinti, kad tai nesikartos ateityje.“  Europos visuomenė vis kenčia nuo rasistinio priešiškumo didėjimo ir netolerancijos  mažumoms. Daug žmonių valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir vietinėse iniciatyvinėse grupėse visame žemyne dirba, stengdamiesi išspręsi šias problemas. Europos jaunimo kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“, kuri kovoja su rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos apraiškomis, tikslas suburti  žmones ir kartu galvoti, kaip kartu įveikti įvairias netolerancijos formas. Pirmoji kampanija prasidėjo 1995, o baigėsi 1996 m., tačiau poreikis pradėtą darbą tęsti išliko.  2006 metais Europos kampanija jaunimui „Visi skirtingi – visi lygūs“ buvo inicijuota antrą kartą. 2006-2007 m. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įgyvendino  kampaniją „Visi skirtingi – visi lygūs“. Kampanija buvo įgyvendinama 36 Europos Tarybos šalyse ir orientuota į tris pagrindines temas: diskriminacijos įveikimą bei įvairovės propagavimą, žmogaus teisių bei tarpreliginio, tarpkultūrinio dialogo skatinimą ir visuomenės įgalinimą aktyviai dalyvauti, kuriant demokratiją. Kampanija taip pat skatino į žmogaus gerovę orientuotas veiklas.

Šias pagrindines temas kampanijos pradininkai realizavo pritaikydami novatoriškus metodus, kurie yra plačiai žinomi ir naudojami neformaliam ugdymui darbe su jaunimu daugelyje Europos Tarybos šalių.

Pasibaigus kampanijai, buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai parodė, jog kampanijos vertybės turi būti tęsiamos, o pasirinkti metodai yra efektyvūs ir reikalingi ugdant aktyvią visuomenę. Atsižvelgę į tyrimų rezultatus, pasibaigusios kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ įgyvendintojai, susibūrė į iniciatyvinę grupę ir nutarė tęsti kampanijos vykdymą. Šią neformalią jaunimo grupę 2008-2009 m. globojo Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija. 2009 m. veiklų kokybei ir plėtrai užtikrinti buvo įkurtas „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ (trumpiau – Žmogui.lt), kuris „Visi skirtingi – visi lygūs“ kampaniją įgyvendina kaip vieną tęstinių savo programų.