Bendraamžių švietimas

Bendraamžių švietimas – metodas įgalinantis jaunimą aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Plačiau