About

“Visi skirtingi – visi lygūs” – tai programa, įgalinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant taikias bendruomenes, paremtas įvairove, socialine įtrauktimi, savitarpio supratimu. Remiasi neformalaus ugdymo metodais bei pasitelkiant bendraamžių švietėjų tinklą.

Programa po savo “skėčiu” talpina tokius projektus ir iniciatyvas: Socialinės virtuvės, Travelling Social Cuisine, projektą “Piliečio žadintuvas” su “Pozityvo” iniciatyva. 

Programą įgyvendina VšĮ “Nacionalinis socialinės integracijos institutas” (trumpiau – Žmogui.lt) – organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti Institutas yra subūręs iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina keturias tęstines programas bei kuria naujas.

Visi skirtingi visi lygūs – programa, kuri įgalina jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant taikias bendruomenes, paremtas įvairove, socialine įtrauktimi, savitarpio supratimu. Remiasi neformalaus ugdymo metodais bei pasitelkiant bendraamžių švietėjų tinklą.Projektą įgyvendina VšĮ “Nacionalinis socialinės integracijos institutas” (trumpiau – Žmogui.lt).Tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas subūrė iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina keturias tęstines programas bei kuria naujas. Žmogui.lt išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą.

 

 

Visi skirtingi visi lygūs – programa, kuri įgalina jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant taikias bendruomenes, paremtas įvairove, socialine įtrauktimi, savitarpio supratimu. Remiasi neformalaus ugdymo metodais bei pasitelkiant bendraamžių švietėjų tinklą.Projektą įgyvendina VšĮ “Nacionalinis socialinės integracijos institutas” (trumpiau – Žmogui.lt).Tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas subūrė iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina keturias tęstines programas bei kuria naujas. Žmogui.lt išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą.

Apie