UNITED for Intercultural Action konferencijaUNITED for Intercultural Action

Apie UNITED for Intercultural Action

UNITED savo veiklą pradėjo 1992 metais, kai dviejų antirasistinių Europos jaunimo seminarų dalyviai Strasbūre nusprendė įsteigti tinklą, vienijantį nevyriausybines organizacijas visoje Europoje. Nuo 1993 prie UNITED prisijungė daugiau nei 560 organizacijų iš 46 Europos šalių. UNITED kovoja su netolerancija, pasisako prieš nacionalizmą, rasizmą, fašizmą, teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis UNITED tikslas – tarpkultūrinis supratimas ir bendradarbiavimas. Organizacijos vizija yra sukurti tolerancijos Europą, kurioje vyrautų solidarumas ir pagarba žmogaus teisėms. Tam, kad palengvinti tarptautinių organizacijų bei aktyvistų darbą bei praplėsti partnerysčių ratą, UNITED for Intercultural Action rengia tarptautines konferencijas du kartus per metus. Kiekvienais metais, teminėse konferencijose sudalyvauja daugiau nei 200 žmonių bei organizacijų.

 

Apie konferenciją Lietuvoje

Konferencijos tema – „Rethinking Diversity. Challenges for Equality in Europe and New Responses“.

“Įvairovė” tapo viena iš svarbiausių šiuolaikinių socialinių ir politinių diskusijų temų. Nepaisant visuomenės atvirumo naujovėms mes vis dar linkę išskirti žmones etniniu, kultūriniu, religiniu ir kitais pagrindais. Tai ypač matoma kovos su diskriminacija srityje. Konferencijoje metu kalbama apie visuomenės požiūrį į tautines mažumas, kitas socialines grupes ir kaip šių mažumų bendruomenės sprendžia diskriminacijos problemą. Taip pat aptariama būtinybė kurti naujas nevyriausybinių organizacijų, kovojančių prieš diskriminaciją, koalicijas.

Konferencijos dalyviai ir svečiai – 80 aktyvistų iš Europos Tarybos šalių, kovojantys su rasizmu, fašizmu ir ekstremizmu, bei atstovaujantys žmogaus teises, pabėgėlių ir mažumų teises ginančioms organizacijoms.

 

Daugiau informacijos:  UNITED for Intercultural Action

Apie UNITED for Intercultural Action

UNITED savo veiklą pradėjo 1992 metais, kai dviejų antirasistinių Europos jaunimo seminarų dalyviai Strasbūre nusprendė įsteigti tinklą, vienijantį nevyriausybines organizacijas visoje Europoje. Nuo 1993 prie UNITED prisijungė daugiau nei 560 organizacijų iš 46 Europos šalių. UNITED kovoja su netolerancija, pasisako prieš nacionalizmą, rasizmą, fašizmą, teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis UNITED tikslas – tarpkultūrinis supratimas ir bendradarbiavimas. Organizacijos vizija yra sukurti tolerancijos Europą, kurioje vyrautų solidarumas ir pagarba žmogaus teisėms. Tam, kad palengvinti tarptautinių organizacijų bei aktyvistų darbą bei praplėsti partnerysčių ratą, UNITED for Intercultural Action rengia tarptautines konferencijas du kartus per metus. Kiekvienais metais, teminėse konferencijose sudalyvauja daugiau nei 200 žmonių bei organizacijų.

 

Apie konferenciją Lietuvoje

Konferencijos tema – „Rethinking Diversity. Challenges for Equality in Europe and New Responses“.

“Įvairovė” tapo viena iš svarbiausių šiuolaikinių socialinių ir politinių diskusijų temų. Nepaisant visuomenės atvirumo naujovėms mes vis dar linkę išskirti žmones etniniu, kultūriniu, religiniu ir kitais pagrindais. Tai ypač matoma kovos su diskriminacija srityje. Konferencijoje metu kalbama apie visuomenės požiūrį į tautines mažumas, kitas socialines grupes ir kaip šių mažumų bendruomenės sprendžia diskriminacijos problemą. Taip pat aptariama būtinybė kurti naujas nevyriausybinių organizacijų, kovojančių prieš diskriminaciją, koalicijas.

Konferencijos dalyviai ir svečiai – 80 aktyvistų iš Europos Tarybos šalių, kovojantys su rasizmu, fašizmu ir ekstremizmu, bei atstovaujantys žmogaus teises, pabėgėlių ir mažumų teises ginančioms organizacijoms.

 

Daugiau informacijos:  UNITED for Intercultural Action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *