The International Day for the Elimination of Racial Discrimination

Apie

Nuo 1966 m. spalio 26 dienos Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu kovo 21-oji paskelbta tarptautine rasinės diskriminacijos panaikinimo diena. Ši diena skirta kovoti prieš rasizmą – bet kurios rasės niekinimą, menkinimą kaip žemesnės. 1960 m. kovo 21-ąją Pietų Afrikoje, Šarpevilyje, policija nužudė 69 žmones, dalyvavusius taikingoje protesto akcijoje už afrikiečių teises prieš tuometinį apartheido režimą. Ši diena Pietų Afrikoje minima kaip Žmogaus teisių diena.

Į rases žmonės buvo suskirstyti pagal odos spalvą: baltieji, juodieji (negrai), geltonieji (kinai), raudonieji (indėnai). Manyta, kad skirtingos rasės žmonės skiriasi ir būdo savybėmis. Skirtingais laikais nuo rasizmo yra nukentėję negrai, kinai. Lietuvoje rasizmui kol kas nėra sąlygų plisti, nes mažas skirtingų rasių žmonių skaičius. Tačiau į šalį po truputį atvyksta vis daugiau užsieniečių, tad LR Konstitucijos punktas dėl žmogaus rasės gali tapti aktualesnis.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, 29 straipsnį:
„Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.

 

 

Tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikino dienos reginių savaitė

Kovo 21-oji  – tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena ir visa savaitė prieš švenčiama ir minima visame pasaulyje. Šią savaitę žmonės kviečiami atkreipti dėmesį į neigiamas diskriminacijos pasekmes ir kovoti už lygias visų žmonių teises bei įvairovę.

„Visi skirtingi – visi lygūs“ kviečia veiksmui!

Visą savaitę Tu gali:
– Organizuoti diskusijas rasinės diskriminacijos temomis;
– Rengti filmo peržiūras aktualia tematika;
– Pravesti savo bendraamžiams/klasiokams/organizacijos nariams užsiėmimą, pasinaudodamas metodiniais leidiniais, patalpintais čia;
– Prikabinti plakatų savo mieste ar mokykloje, dalinti skrajutes, lipdukus, kviečiančius žmones dialogui ir tolerancijai. Jų atsisiųsti gali iš čia;
– Sugalvoti savo idėją ir ją įgyvendinti.

UŽREGISTRUOK savo idėją/renginį/akciją, kad visi išgirstų apie Tavo iniciatyvą!
Savaitės prieš rasizmą renginių/akcijų/iniciatyvų registracija

Prisijunk, nelik abejingas, juk aktyvumas = tolerancija!