Bendraamžių švietimas

Bendraamžių švietimas – metodas įgalinantis jaunimą aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Norintiems tapti bendraamžių švietėjais padės metodai/ pratimai pavadinimu „Pozityvas“.

2016 – 2019 metais visoje Lietuvoje vyko projektas Bendraamžių švietėjai. Jo metu apmokyti 68 bendraamžių švietėjai, ~48 mokyklose jie pravedė ~750 medijų raštingumo mokymų, juose dalyvavo ~900 bendraamžių!

https://www.youtube.com/watch?v=YyCp2tVyKX8

Kas yra bendraamžiai?

Bendraamžiai bendraamžiams („Peer to Peer“) sąvoka sukurta Didžiojoje Britanijoje. Nėra lengva tiksliai išversti šią sąvoką į lietuvių kalbą. Lietuviškas terminas „bendraamžiai“ apibūdina panašaus amžiaus žmones, bet sąvoka „peer“ yra žymiai platesnė ir apibūdina atitinkamą visuomenės grupę, kurios narius sieja panašus amžius, lytis, lytinė orientacija, pomėgiai, užsiėmimas, socialinė ir ekonominė padėtis ir (arba) sveikatos būklė, geografinė vieta ir pan. Galima teigti, kad bendraamžių švietimo metu mažuma bendraamžių grupės ar bendruomenės atstovų aktyviai stengiasi informuoti ir daryti įtaką daugumai.

Kas yra bendraamžių švietėjai? 

Bendraamžių švietėjai – tai jauni specialiai apmokyti šviesti kitus, turintys tokią pačią patirtį kaip ir tikslinė grupė, žmonės. Bendraamžių švietėjai paprastai yra to paties amžiaus ar truputį vyresni negu jaunimo grupė, su kuria jie dirba.

Kaip vykdomas bendraamžių švietimas? 

Bendraamžių švietimas gali būti vykdomas mažomis grupėmis po 10 – 15 žmonių arba individualiai. Priklausomai nuo grupės dydžio ir poreikių gali vykti įvairiose vietose: mokyklose, klubuose, gatvėse, parkuose, ar kitose mėgstamose jaunimo susibūrimo vietose.

Kodėl verta rinktis bendraamžių švietimą? 

Jauni žmonės paprastai save suvokia tapatindamiesi su grupe (ar keliomis grupėmis), kuriai priklauso. Bendraamžių grupės yra tarpinė grandis, jungianti jauną asmenį su visuomene. Iš savo bendraamžių grupės jauni žmonės gauna didelę dalį informacijos apie jautrius ir kitus jiems aktualius dalykus. Grupė daro įtaką jų požiūriui, nuomonei ir elgsenai. Bendraamžių daroma įtaka gali iššaukti tiek rizikingą elgesį, tiek suformuoti saugaus elgesio nuostatas. Bendraamžių švietimas bendraamžių įtaką panaudoja teigiamiems tikslams pasiekti.

Bendraamžių švietimo kredo: 

Pasakyk man – aš pamiršiu;
Parodyk man – aš prisiminsiu;
Įtrauk mane – aš suprasiu.