Priimtos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisos

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisas, kuriomis aiškiau reglamentavo moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus ir išimtis. Už šio įstatymo pakeitimus balsavo 83 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 7 parlamentarai.

\"Už

Už įstatymo pakeitimus balsavo 83 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 7 parlamentarai.  R. Danisevičius

Šiuo metu Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas ar nurodymas diskriminuoti yra įtvirtinti tik sąvokų skirsnyje. Kaip pažymima priimto dokumento aiškinamajame rašte, nagrinėjant diskriminacijos dėl lyties atvejus ir teisiškai vertinant diskriminacinių veiksmų buvimą ar nebuvimą, būtina remtis skyriaus, reglamentuojančio moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus, straipsniais.

„Todėl siekiant priimti teisėtą, objektyvų ir pagrįstą sprendimą dėl seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti veiksmų įvertinimo būtina diskriminacijos formas nustatyti kaip pažeidžiančias žmogaus teises ir įtvirtinti jas skyriuose, reglamentuojančiuose Moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimą bei Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Priimtomis pataisomis yra įtvirtinama, kad moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu bus laikomi bet kokie veiksmai ar kitoks elgesys, kuriais asmuo diskriminuojamas dėl lyties. Įstatyme nustatytos ir išimtys dėl diskriminacijos.

Kaip pabrėžiama aiškinamajame rašte, priimti įstatymo pakeitimai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai sudarys teisines prielaidas taikyti sankcijas visais diskriminacijos dėl lyties atvejais, įskaitant seksualinį priekabiavimą, priekabiavimą ir nurodymą diskriminuoti, ir netaikyti sankcijų tais atvejais, kurie nelaikomi pažeidimu.

Lrytas.lt inf