Pedagogai prieš diskriminaciją

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto tarptautinė studijų savaitė

2012 m. balandžio 23 – 27 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete rengiama tarptautinė studijų savaitė „Pedagogai prieš diskriminaciją“. Organizatoriai: Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, europinis tinklas prieš nacionalizmą, rasizmą, fašizmą, už pagalbą migrantams ir pabėgėliams United for Intercultural Action, Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Tarptautinės studijų savaitės metu fakulteto studentai turės galimybę susipažinti su įvairiais tarpkultūrinio ugdymo metodais. Studentų darbą organizuos Olandijos, Danijos ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojų komanda.

Savaitės renginių epicentru taps balandžio 26 d. vyksiantis praktinis seminaras dirbantiems pedagogams „Žmogaus teisės ir švietimas: tarpkultūrinių kompetencijų ir tolerancijos ugdymas“ bei tą pačią dieną fakultete duris atversianti Gyvoji Biblioteka – unikali Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdoma programa, laužanti stereotipus ir skatinanti atsikratyti išankstinių nuostatų socialiai pažeidžiamų grupių atžvilgiu.

Tarptautinės studijų savaitės tikslai:

Tarptautine studijų savaite „Pedagogai prieš diskriminaciją“ siekiama:

  • Analizuojant šiuolaikines tarpkultūrinio ugdymo problemas, formas, metodus, turinį supažindinti su europine tarpkultūrinio ugdymo patirtimi.
  • Nagrinėti diskriminacijos apraiškas švietimo sistemoje lyties, lytinės orientacijos, socialinės ar etninės kilmės ir kt. pagrindu, aptarti diskriminacijos prevencijos būtinumą ir priemones.

Ugdyti tarpkultūrines studentų ir pedagogų kompetencijas.

Tarptautinės studijų savaitės „Pedagogai prieš diskriminaciją“ lektoriai 

Tarptautinės studijų savaitės „Pedagogai prieš diskriminaciją“ lektoriai – patyrę tarpkultūrinio ugdymo specialistai: UNITED vyresnysis patarėjas Cor van de Griendt yra Europoje garsaus judėjimo „Mokykla be rasizmo“ įkūrėjas, apdovanotas Nyderlandų kovos su rasizmu prizu už geriausią antirasizmo strategiją; Ralph du Long – Europinės ir tarptautinės teisės specialistas, lektorius bei konsultantas žmogaus teisių, tarpkultūriškumo, antidiskriminacinės politikos ir teisės klausimais; Jørgen Skaastrup – daugiametę patirtį turintis tarpkultūrinių metodų dėstytojas, ne tik dėstantis, bet ir pats praktiškai šiuos metodus taikantis savo darbe daugiakultūrėje Furesø mokykloje Danijoje.  Paskaitas taip pat skaitys: Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) dėstytojas Leo Montis; svečias iš Danijos,  Furesø mokyklos vadovas Sami Kücükakin; Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, žmogaus teisių specialistė, konsultantė žmogaus teisių klausimais Laima Vaigė; Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdomos programos „Visi skirtingi – visi lygūs“ vadovė Gintarė Gedrimaitė; Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centro dėstytoja Aušra Simoniukštytė.

 

Tarptautinės studijų savaitės programa

Visą savaitę trunkančiuose seminaruose ir paskaitose studentai mokysis įvairių pilietinio sąmoningumo, tarpkultūriškumo, tolerancijos ugdymo metodų, mokomųjų ekskursijų metu lankysis Genocido aukų muziejuje bei susipažins su valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Holokausto ekspozicija.

Pedagogams skirtame 2012 m. balandžio 26 d. seminare „Žmogaus teisės ir švietimas: tarpkultūrinių kompetencijų ir tolerancijos ugdymas“ bus aptarti praktiniai žmogaus teisių įgyvendinimo švietimo sistemoje aspektai, būtinos tarpkultūrinės pedagogų kompetencijos, įvairūs tolerancijos ir pilietinio sąmoningumo ugdymo metodai.

Balandžio 26 d. 13:00 – 17:00 val. studentai ir pedagogai turės galimybę susipažinti su Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdoma, išankstinį nusistatymą ir stereotipus laužančia „Gyvosios Bibliotekos“ programa, galės patys „paskaityti knygas“ – t.y. pasikalbėti su socialiai pažeidžiamų grupių atstovais.

Tarptautinė studijų savaitė yra 2008 m. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vykusios tarptautinės konferencijos „Švietimo kaita ir daugiakultūriškumas: patirtis, problemos, perspektyvos“, skirtos tarpkultūrinio ugdymo teoriniams aspektams aptarti, tąsa.