Jaunimo mainai. Internete?

Prieš kokius 5, o gal net 7 metus buvo televizijos reklama, kurioje herojus ištarė frazę: \”išsikraustau į internetą, manęs nelauk\”. Panašiai nutiko ir mums. Tęsiant bendradarbiavimą su Ukrainos partneriais Pangeya Ultima Dvelopment Center šiais metais organizavome interaktyvisu jaunimo mainus, kodiniu pavadinimu – \”Covid\’ai negali mūsų sustabdyti\”. Projektas finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie SADM, pagal Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursą.

Neneigsime – tiek organizuojant jaunimo mainus, tiek juos įgyvendinant susidūrėme su nemažais iššūkiais, tame tarpe ne tik laiko stygiumi (kas būdinga beveik visiems), bet ir įgūdžių stygiumi išsikraustant į internetą. Patyrėme dažno mokytojo per pirmąją karantino bangą siaubą, kai net sapnavome klausimą – \”ar mane girdite\” ir košmarus, kad niekaip nepavyksta įjungti mikrofono, o taip norisi kažką pasakyti.

Tarptautiniai Lietuvos ir Ukrainos jaunimo (nuo 14 iki 29metų amžiaus grupės) mainai vyko 2020 metų gruodį ir užtruko 8 dienas. Buvo siekiama prisiderinti prie sudėtingos jaunuolių dienotvarkės ir mokymai organizuojami arba savaitgaliais, arba vakarais. Šiuo atveju nepaprastai pasiteisino neformalaus ugdymo organizavimo metodai, kurie padėdavo ne tik atsibusti ir aktyviau įsitraukti į diskusijas, bet ir skatino kritinį mąstymą.
Mokymų metu jaunuoliams pristatėme aktualias temas, skatinančias pilietinių vertybių ugdymą ir gebėjimą pritaikyti kasdieninėje veikloje. Jau pradėję dalyvių atranką supratome, kokie vertingi tokie mokymai. Facebook įrašas kviečiantis dalyvauti tarptautiniuose jaunimo mainuose Ukrainoje nebuvo patvirtintas, kol iš įrašo nebuvo pašalinti žodžiai demokratija ir COVID. Tai tik rodo poreikį kalbėti pilietiškumo temomis su jaunąja karta.

Projekte dalyvavo 24 jauni žmonės iš Lietuvos ir Ukrainos (po 12 iš kiekvienos šalies), kurių amžius tarp 14 ir 29 metų. Į projekto vykdymą, mokymų programos rengimą ir įgyvendinimą įsitraukė po vieną jauną asmenį iš kiekvienos šalies, kurie tapo tarsi tų šalių jaunimo ambasadoriais. Į jaunimo mainus buvo įtraukti jauni žmonės, gyvenantys nuošaliose geografiškai teritorijose.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje ir vykdo nuotoliniai Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainai. Tai buvo nuostabi priemonė jaunimo mainams organizuoti, kuri padėjo organizuoti darbą uždarose grupėse. jautėmės tarsi namuose, kai gavus užduotį tereikėjo pereiti į kitą kambarį, o mainų moderatoriai galėjo užsukti į svečius, pažiūrėti kaip sekasi, atsakyti į klausimus ar pakonsultuoti.

Kiekvienos jaunimo mainų organizavimo dienos metu buvo aptariamos skirtingos jaunimui aktualios temos:

  • Komunikacija ir mokymasis: aptarta, kas svarbiau mokymosi procese – komunikacija ar žinios ir kaip jos sąveikauja. Mokymų metu buvo aptarta efektyvūs komunikacijos ir mokymosi metodai interaktyvioje erdvėje.
  • Kultūrinis identitetas: aptarta kultūrinio identiteto vaidmuo multikultūriniame pasaulyje bei būdai tiek išsaugoti savo kultūrines normas, tiek gebėjimas prisitaikyti naujoje kultūrinėje terpėje.
  • Karjeros planavimas: nuo ko pradėti karjeros planavimą, kokius įgūdžius svarbu ugdyti ir galiausiai kaip susikurti savo asmeninį karjeros planą.
  • Socialinis verslas: kas yra verslus mąstymas ir kuo jis gali būti naudingas kasdienybėje. Taip pat aptarti socialinio verslo modeliai bei būdai kaip pradėti ar plėtoti socialinį verslą.
  • Rinkimai ir jaunimas: aptartas jaunimo vaidmuo kalbant apie šalies ateitį, kokią šalį jauni žmonės norėtų matyti po 5 ar 10 metų. Taip pat aptarti būdai aktyviai įsitraukti į politinį šalies gyvenimą.
  • Ekologinis tvarumas: aptarta kiekvieno iš mūsų kasdienės veiklos įtaka žemei ir būdai pristabdyti žemės \”išnaudojimą\”.
  • Bendruomenė ir savanoriavimas: aptarta bendruomenės sąvokos pokytis istorijos perspektyvoje, kuomet bendruomenės vaidmuo plaipsniui silpsta ir vis stipriau įsigali individualūs sprendimai. Taip pat aptarta savanorystės svarba kiekvieno asmeniniame karjeros planavime bei siekime, bei savanoriavimo įtaka bendruomenei.
  • Psichikos sveikata: aptariant šią temą labai didelis dėmesys buvo skiriamas psichikos sveikatos sąvokos suvokimui ne kalabant apie diagnozes ar gydytojų nustatytus sutrikimus, tačiau apie kiekvieno iš mūsų ir bendruomenės psichinę savijautą ir būdus jai tausoti.

Kartu su partneriais ir projekto įgyvendintojais didžiuojamės savimi, kad suorganizavome nuotolinius tarptautinius jaunimo mainus. Projektu pasiekėme daug kokybinių rezultatų, kurių nesitikėjome. Vienas iš tokių, kad iš mainų dalyvių grupių į kiekvieną partnerio organizaciją įsitraukė po vieną naują savanorį. Tai leidžia daryti prielaidą, kad parinktos temos atitiko jaunų žmonių lūkesčius, o naudojami metodai atskleidė naujas galimybes ir paskatino įsitraukti į pilietines veiklas.

 

\"\"