Projektas: Pasaulis Lietuvos darbo rinkoje

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas 2022-11-03 dieną pradėjo nuo projekto \”Pasaulis Lietuvos darbo rinkoje\” starto. Projekto tikslas – ugdyti projekto dalyvių gebėjimą integruotis į darbo rinką, prisitaikant prie kultūriškai ir teisiškai naujos darbo rinkos normų. Projekto tikslinė grupė – nuolatinį leisimą gyventi Lietuvoje turintys asmenys, kuriems suteiktas prieglobsčio gavėjo statusas ar lietuvių kilmės perkeliami asmenys.

Projekto metu apjungiama: integracija į darbo rinką su kitomis socialinėmis sritimis, ugdant asmens savarankiškumą ir socialinius įgūdžius, reikalingus išlikti aktyviu ir darbingu visuomenės nariu. Projekto metu kuriama nauja co-housing\’o paslauga, taikant socialinio verslo principus, kuris pasibaigus projektui bus toliau plečiamas.

Projektas įgyvendinamas iki 2023-03-31. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį, į veiklas įtrauksime 24 dalyvius, kuriems identifikavus integracijos į darbo rinką galimybes bus sudaromi individualūs pagalbos planai. Projekto įgyvendinimo periodu bus teikiamos individualios konsultacijos. Taip pat bus organizuojami įžanginiai integracijos mokymai, kurie sudaryti iš  12 atskirų temų, aktualių integracijos periodo metu. Siekiant išbandyti naują integracijos modelį, bus organizuojamas laikinas apgyvendinimas, kai laikina gyvenamoji vieta darbo paieškos zonoje tampa neatsiejama sėkmingos integracijos sąlyga. Žmogui tapus aktyviu darbo rinkos dalyviu bus padedama susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą.

Planuojame, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį pasieksime 60 procentų sėkmės atvejų padedant žmonėms įsidarbinti. 20 procentų dalyvių išlaiks aktyviais darbo rinkos nariais. Į projekto veiklas turėsime galimybę įtraukti 50 procnetų dalyvių, kurie neseniai pradėjo integracijos procesą išėję iš centralizuotos apgyvendinimo institucijos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų įgyvendinant programą \”Alternatyvių investicijų detektorius\”