Projektas: „Didesnės galimybės jauniems žmonėms”

Projekto tikslas – sukurti nauju požiūriu paremtą darbo su jaunais nuteistaisiais socialinių įgūdžių ugdymo metodiką, ir ją taikant dirbant su jaunais nuteistaisiais ugdyti jaunuolių gebėjimą tapti socialiai atsakingais visuomenės nariais.

Uždaviniai:

1. Parengti darbo su jaunais nuteistaisiais metodiką.

2. Praktiškai taikyti parengtą darbo su jaunais nuteistaisiais metodiką.

3. Viešinti projekto veiklas ir rezultatus.

Projekto veiklos:

  • Įgyvendinant projektą parengta darbo su jaunais žmonėmis, padariusiais teisės pažeidimus ar atliekančiais laisvės atėmimo bausmę metodika. Buvo renkama ir sisteminama socialinių įgūdžių ugdymo metodikų medžiaga, atrenkami labiausiai tinkantys dirbti su jaunais nuteistaisiais, esančiais struktūruotoje aplinkoje. Sisteminama Instituto bei kitų specialistų teikiama informacija, dėl aktualiausių nuteistųjų problemų integracijos procese. Atrinkta ir susisteminta medžiaga pateikiama praktinėje darbo su jaunais nuteistaisiais metodikoje, adaptuotoje teikiant individualių konsultacijų ciklą, orientuotą į konsultuojamojo poreikius. Konsultacijų ciklą sudaro 12 skirtingų temų konsultacijų, padedančių sustiprinti jauną žmogų problemų sprendime bei socialiai atsakingos veiksmų modelio pasirinkime, skatinant iniciatyvumą ir pilietiškumą.

Metodika

Biudžetas: 11611.24 EUR.

Įgyvendinimo terminas: 2023 metai.

Finansuojamas: Valstybės biudžeto lėšomis vykdant Jaunimo reikalų agentūros konkursą – Inovacijos jaunimo politikos srityje.