Jaunimu dirbančių asmenų mokymai: registracija

Sveiki, jaunimu dirbantys asmenys,

Jei norėtumėte savo jėgomis ir idėjomis prisidėti prie jaunimo kritinio mąstymo ir medijų raštingumą ugdymą skatinančios kampanijos, nuoširdžiai užpildykite šią anketą.

Jūsų pateikti duomenys bus naudojami su Jumis susisiekti, todėl patikrinkite, ar jie teisingai įrašyti. Jūsų pateikta informacija nebus viešinama be Jūsų sutikimo.

Jūsų vardas, pavardė
Organizacija/ Jaunimo centras/ mokykla
Jūsų el. paštas
Jūsų telefono numeris
Darbo su jaunimu patirtis (metais)
Jūsų CV:
Trumpai papasakokite apie savo patirtį ir paaiškinkite motyvaciją dalyvauti mokymuose
Ar turite darbo patirties su mažiau galimybių turinčiu jaunimu? Kokia ji? Ar kada teko taikyti bendraamžių švietėjų metodą?
Kokia Jūsų patirtis ir žinios jaunimo neformalaus ugdymo srityje?
Kokia Jūsų patirtis ir žinios žmogaus teisių ugdymo srityje?
Ar savo veikloje naudojate žmogaus teisių ugdymui skirtus vadovėlius (pvz: „Visi skirtingi –visi lygūs“, Compass ir kt., „Pozityvas”)? Ar teko dalyvauti, prisidėti ar girdėti Žmogaus teisių ugdymo programos veiklų: „Myliu Panda“ kampanija, „Gyvoji biblioteka“, „Piliečio žadintuvas“/Pozityvas, „Socialinės virtuvės“„Visi skirtingi – visi lygūs“ kampanija?
Ko tikitės iš šių mokymų?
Kaip įgytas žinias galėtumėte pritaikyti savo darbe?
Kiek laiko per savaitę galėtumėte skirti žinių taikymui?
Kokių išteklių jums reikėtų, kad galėtumėte seminare įgytas žinias taikyti bent kartą per savaitę 1,5 val. trukmės užsiėmimuose?
Dalyvavimo sąlygos. Jeigu būsite pakviesti dalyvauti programoje, įsipareigojate:

  • Dalyvauti visą mokymų laiką.
  • Taikyti įgytas žinias praktikoje.
Susipažinau su dalyvavimo sąlygomis, sutinku jas vykdyti.

Komentarai