Atviroje paskaitoje– susitikimas su iškilia sinti romų lydere Lalla Weiss

Gegužės 23 d. 17 valandą Gedimino 9 prekybos centre (4 aukšto salėje) vyks atvira paskaita „Sinti romai gyvai: tapatybė, tradicijų kaita ir sinti romų integracijos patirtys Nyderlanduose“. Renginio epicentru bus Orange-Nassau Riterio ordinu už žmogaus teisių aktyvizmą, moterų emancipacijos skatinimą apdovanota sinti romė Lalla Weiss. Sharizmatiška L. Weiss griauna stereotipus tiek plačiosios visuomenės, tiek sinčių /romų tarpe.

\"\"

Paskaitos metu bus rodomas Lallos Weiss kartu su bendraminčiais sukurtas dokumentinis filmas „Sinti gyvai: sinčiai ir romai“, skaitoma paskaita, atsakinėjama į po paskaitos surengtoje diskusijoje žiūrovų iškeltus klausimus.

Diskusiją moderuos Tarptautinės organizacijos „Mokykla be rasizmo“ įkūrėjas, ABOP prizu už geriausią antirasizmo strategiją apdovanotas Cor van de Griendt.

Aukštai ordinu įvertinta Lalla Weiss romų, sinčių gyvenimo būdu besidominčius žmones stebina ne tik savo padėtimi romų bendruomenėje, bet ir požiūriu į šios tautos integraciją.

 

Ji pasisako už sinti ir romų moterų teises, už aktyvų tiek pačių sinti / romų, tiek ir neromų pilietiškumą, be kurio, jos manymu, integracija neįmanoma. Lallai Weiss taip pat rūpi etninio savitumo išsaugojimo ir etninės tapatybės kaitos klausimai romų socialinės integracijos procese.

„Tuo jos, kaip sintės, požiūris ir yra įdomus, kadangi leidžia iš integruojamo žmogaus perspektyvos įvertinti, kokiu mastu vykdoma politika yra integracinė, o kokiu – asimiliacinė ar segregacinė“, – teigė Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centro ir Vilniaus kolegijos dėstytoja, antropologė Aušra Simoniukštytė.

Paskaitoje Lalla Weiss dalyvaus prieš tai pabuvojusi Vilniaus romų tabore, interaktyviose paskaitose bendravusi su studentais. Lietuvoje ji vieši domėdamasi Lietuvos romų įgalinimo perspektyvomis.

Lallos Weiss vizitas yra šią vasarą visose trijose Baltijos šalyse įgyvendinamos antirasistinės kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ dalis. Kampaniją iniciavo ir koordinuoja Nacionalinio socialinės integracijos institutas.

Kampanijos veiklų Lietuvoje partneriai:

  • Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centras;
  • Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas;
  • Romų visuomenės centras.
„Sinti gyvai: sinčiai ir romai“: nuo istorijos iki dabarties. Filmo autorius daugelio filmų apie romus ir sinti kūrėjas Bob Pentrop. Filme atskleidžiami visi tabu, apie kuriuos romų bendruomenėje uždrausta kalbėti. Iš arti parodomi kelių šeimų, tarp jų ir Lalla Weiss šeimos, gyvenimai. Pateikiamas neiškreiptas vaizdas apie romų – klajoklių bendruomenę, kuri per antrąjį pasaulinį karą neteko beveik 1000 000 gyvybių.