Bendro tikslo siekimas mus vienija!

Kai didelė Lietuvos jaunimo dalis vis dar mano, kad patys žmonės negali įsitraukti į jiems rūpimų problemų sprendimus, kad neįsiklausoma į jų poreikius ir pasiūlymus, projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai tiesiog ima ir daro.

Kai didelė Lietuvos jaunimo dalis vis dar mano, kad patys žmonės negali įsitraukti į jiems rūpimų problemų sprendimus, kad neįsiklausoma į jų poreikius ir pasiūlymus, projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai tiesiog ima ir daro.

Kai didelė Lietuvos jaunimo dalis vis dar mano, kad patys žmonės negali įsitraukti į jiems rūpimų problemų sprendimus, kad neįsiklausoma į jų poreikius ir pasiūlymus, projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai tiesiog ima ir daro.

Kai didelė Lietuvos jaunimo dalis vis dar mano, kad patys žmonės negali įsitraukti į jiems rūpimų problemų sprendimus, kad neįsiklausoma į jų poreikius ir pasiūlymus, projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai tiesiog ima ir daro.

Respublikiniame projekte dalyvaujanti Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos jaunuomenė nesnaudžia. Vadovaujami šaunių, drąsių ir veiklių bendraamžių lyderių devintokės Emilijos Šturaitės ir aštuntokės Gabijos Jadzevičiūtės bartkuškiečiai diskutuoja įvairiausiomis – suaugusiems, o neretai, ir jiems patiems – „nepatogiomis“ temomis, bando kurti Forumo teatro etiudus, gyvąsias skulptūras, bendraudami mokosi pažinti save ir kitus.

Keturių mokyklų susitikimas

\"\"Po žiemos švenčių Bartkuškio žadintuvininkai suorganizavo keturių rajono mokyklų susitikimą, kurio metu moksleiviai forumo teatro metodo pagalba identifikavo Širvintų rajono moksleiviams aktualias problemas. Jungtiniame susitikime dalyvavo Bagaslaviškio  Igno Šeiniaus , Musninkų Alfonso Petrulio ir Širvintų „Atžalyno“ mokyklų „Piliečio žadintuvo“ komandos, kuria atlydėjo aktyviai į veiklą įsijungusios jų mokytojos: Rima Šukštienė, Roma Vareikienė, Valentina Brazaitienė ir Viktorija Jakševičiūtė. Susitikime dalyvavo ir Forumo teatro koordinatorės: Rimanta Vaičekonytė ir Danguolė Girčienė.

Svečiams tarus žodį, Bartkuškio pagrindinės mokyklos moksleiviai parodė muzikinę kompoziciją ir visiems dalyviams įteikė varpelius bei žvakutes – ėjimo link tikslo ir šilumos simbolius.  Renginio su forumo teatro koordinatoriais metu moksleiviai išsiaiškino vieni kitų vertybes, neužgožiant kito, aiškiai motyvuojant, išklausant ir gerbiant kitokią poziciją.

Bartkuškio mokyklos mokytoja R. Šukštienė džiaugėsi pavykusiu jungtiniu vaidinimu: „Neįmanoma perteikti tos šilumos, nuoširdumo, betarpiškumo, artumo jungusio susirinkusius mokinius, mokytojus ir svečius iš Vilniaus. Moksleiviai kūrė etiudus jiems aktualiomis temomis: patyčių, socialinės atskirties, skurdo, tolerancijos. Dalyviai vaidino patys, kvietė žiūrovus diskutuoti, siūlyti problemų sprendimo variantus ir paties lipant į sceną, prisidėti prie išeičių ieškojimo. Todėl mes, „Piliečio žadintuvo“ dalyviai, nenuleidžiame rankų, kuriame toliau, ieškome naujovių, prisidedame prie idėjos pasaulį padaryti geresnį.“

Nesibaigiančių darbų verpetuose sukasi nuolat

Bartkuškio pagrindinės mokyklos „Piliečio žadintuvo“ komanda daro gerus darbus ne tik sau, bet ir kitiems.

„Dalyviai organizavo užsiėmimus 5-10 klasių mokiniams, kurių metu dirbo didelį prevencinį darbą, norėdami parodyti, kad rūkymas, alkoholio vartojimas – žalingi įpročiai, kurie gyvenimui nesuteikia jokių privalumų. Moksleiviai taip pat kalbėjo apie AIDS. Kiekvienas užsiėmimas vyko rate – erdvėje, kurioje siekiama bendrų grupės susitarimų. Susėdus ratu yra didesnė galimybė geriau pažinti save ir kitus, išsakyti savo nuomonę. Pasirengiamieji pratimai – tai lyg energijos užtaisas“,  –  apie neseniai vykusią akciją visai mokyklai kalbėjo R. Šukštienė.

\"\"Simuliacinių žaidimų metu dalyviai mokosi kaip veikia pilietinė visuomenė, kas atstovauja jų interesus, kur jie gali kreiptis dėl kylančių problemų ir kaip savo visuomenei naudingais darbais, parodyta pilietine iniciatyva gali paveikti sprendimų priėmėjus. Moksleiviai taip pat kalbasi apie jų aplinkoje esančias problemas: socialinę atskirtį, patyčias, žalingus įpročius, mokosi dirbti komandoje, siekiant bendrų tikslų.

„Kiekvienas iš mūsų turime siekių, kuriems įgyvendinti reikia daug pastangų, atkaklumo, tikėjimo, drąsos. Tokių troškimų išsipildymas kaskart pakylėja mus aukščiau bei padeda atrasti vertybes, paverčiančias mūsų darbus žingsniais į gerovę ir laimę“, – teigė projekto kuratorė Bartkuškio pagrindinėje mokykloje R. Šukštienė

„Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, organizuojamas „Menų ir mokymo namų“ ir „Nacionalinio socialinės integracijos instituto“ bei vyksiantis visus mokslo metus. Į veiklas tiesiogiai įsitrauks 145 mokyklos ir daugiau nei 2000 moksleivių iš visos Lietuvos. Jaunimas savarankiškai identifikuos jų bendruomenėje (mokykloje, miestelyje, apskrityje) kylančias problemas ir stengsis jas išspręsti.

 \"\"