Konkurso nuostatai ir taisyklės

Pavargai nuo vaikams peršamų smurto ir agresijos perpildytų pasakų gausybės?

Tau nusibodo iš vienos pasakos į kitą keliaujančios klišės ir stereotipai?

Negali susitaikyti su beveik kiekvienoje vaikų pasakoje peršama tautine, lytine ar turtine diskriminacija?

Jau seniai supratai, kad pasakos turėtų prisidėti prie jaunimo tolerancijos principų ugdymo?

Manai, kad pasakų princams ir princesėms pats laikas įsilieti į ,,platesnę visuomenę”?

 

Iki 2012 metų sausio 16 dienos siųsk mums savo paties sukurtą, bet kokius tradicinės pasakos kanonus neigiančią o kartu ir ,,pasakines” klišes bei stereotipus griaunančią, socialinę integraciją skatinančią ir toleranciją ugdančią unikalią istoriją, kuri ne tik prisidėtų prie pagarbos žmogaus teisėms skatinimo, bet ir skiepytų kritinio mąstymo įgūdžius jaunajai kartai. Pasinaudok savo galimybe žengti didžiulį žingsnį tolerantiškesnės rytojaus visuomenės link!

Konkurso sąlygos:

  • Pasaka turi būti parašyta lietuvių kalba. Ji gali būti spausdinta kompiuteriu;
  • Pasakos apimtis iki 5 000 žodžių; 
  • Pasaka gali būti įvairių stilių ir formų;
  • Pasakos turinys neturi propaguoti tradicinėse pasakose bei visuomenėje paplitusių stereotipų, mitų.

 Rašinių autorių laukia organizatorių įsteigti prizai – „Pushku Pushku“ sėdmaišiai, o geriausi tekstai bus publikuojami interneto portaluose www.gyvojibiblioteka.lt,www.visiskirtingivisilygus.lt,  www.zmogui.lt,

Siųsk savo sukurtą pasaką jau dabar ir prisidėk prie darnios, modernios ir tolerantiškos rytdienos visuomenės kūrimo!

Savo šedevrus, klausimus, pasiūlymus siųskite adresu nepasaka@zmogui.lt

 

Kokurso nuostatai:

PATVIRTINTA

Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorės

Neringos Jurčiukonytės

 

 Ne stereotipinių pasakų konkurso „(Ne)Pasaka“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Nestereotipinių pasakų konkurso nuostatai reglamentuoja pasakų konkurso tikslus,

reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimą, darbų vertinimą ir nugalėtojų

apdovanojimą. Konkursą organizuoja Nacionalinis socialinės integracijos institutas (toliau – zmogui.lt).

 

II. TIKSLAI

 2. Skatinant kritinį bei nestereotipinį mąstymą, puoselėjant pilietinį jaunimo aktyvumą ir žmogaus teises, NSII organizuoja pirmąjį konkursą „(Ne) Pasaka“.

3. Atkreipti visuomenės dėmesį į susiformavusius stereotipus ir stigmas bei jų žalą, taip pat būtinybę skatinti pagarbą žmogaus teisėms nuo mažų dienų.

 

III. UŽDAVINIAI

 4. Skatinti susimąstyti apie pasakų įtaką;

5. Puoselėti pagarbą žmogaus teisėms, prisidėti prie patyčių mažinimo, visuomenės dialogo, skatinti toleranciją ir įvairovę;

6. Ugdyti pilietinę visuomenę;

7. Skatinti vaikus ir jaunus žmones skaityti bei mokytis iš pozityvių, nestigmatizuojančių bei neklišinių pasakų;

8. Ugdyti kūrybiškumą perteikiant savo pastebėjimus bei išgyvenimus nestereotipinėje pasakoje.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 9. Konkurso dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų moksleiviai, kolegijų, universitetų studentai bei visi kiti asmenys. Nėra nustatoma amžiaus ar gyvenamosios vietos apribojimų konkurse dalyvaujantiems asmenims.

10. Konkurso dalyviai varžosi 2 amžiaus kategorijose:

                      10.1 visi asmenys iki 19 metų;

                      10.2 visi asmenys nuo 20 metų.

11. Konkursas vyksta nuo 2011 m. lapkričio 16 dienos, kada pasirodo pirmieji kvietimai dalyvauti konkurse, iki 2012 metų sausio 16 dienos, paskutinės dienos kada galima siųsti pasakas organizatoriams. Zmogui.lt pasilieka teisę priimti pasakas, kurios bus gautos po 2012 m. gruodžio 16 dienos, bet ne vėliau nei iki 2012 m. sausio 16 d.

 

V. PASAKOS REIKALAVIMAI

 12. Pasaka turi būti parašytas lietuvių kalba. Ji gali būti spausdintas kompiuteriu;

13. Pasakos apimtis iki 5 000 žodžių. 

14. Pasaka gali būti įvairių stilių ir formų.

15. Pasakos turinys neturi propaguoti tradicinėse pasakose bei visuomenėje paplitusių stereotipų, mitų.

17. Rašinys gali būti papildytas autoriaus iliustracijomis (nuotraukomis, piešiniais ir kt.).

18. Iliustracijos gali užimti ne daugiau  kaip 2 lapus A4 formato (iki 4 foto nuotraukų). Iliustracijos turi būti pridėtos atskirais (.jpg arba .pdf) failais, o ne įklijuotos pačiame „Microsoft Word“ dokumente.

 

VI. RAŠINIO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 19. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį ir reglamentą nustato NSII). Komisija renkasi bent kartą per savaitę konkurso dalyvių vertinimo etapo laikotarpiu – 2012 m. sausio 1 – vasario 1 dienomis.

20. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip 3 vertinimo komisijos nariai.

21. Komisija, vertina pasakas pagal šiuos kriterijus:

21.1 temos aktualumas (ar pasaka butų skaitoma vaikų, paauglių, tėvų?);

21.2 pasakos pilietinė vertė (ar pasaka moko demokratijos, tolerancijos, pagarbos žmogaus teisėms, gina/atstovauja socialiai pažeidžiamų grupių interesus, skatina pilietišką, naudingą visuomenei elgesį?);

21.3 originalumas (ar pasakose panaudoti motyvai visiškai negirdėti, nauji?);

21.4 stiliaus savitumas (ar pasaka turi meninę vertę, ar išsiskiria iš kitų panašaus pobūdžio rašinių?);

21.5 įvairovės vaizdavimas pasakoje (ar pasaka kalba apie įvairias socialines grupes?).

22. Rašinio iliustracijos vertinamos papildomais balais, atsižvelgiant  į  sąsajas su rašinio

turiniu, taip pat į originalumą ir meninę raišką.

23. Nevertinami darbai, neatitinkantys konkurso nuostatų, ar pastebėjus, kad yra plagijuoti.

24. Komisija, vertindama pasakas, skiria pirmąją vietą abiejose amžiaus grupėse. Prizininkai apdovanojami NSII įsteigtais prizais – Pušku Pušku sėdmaišiais, geriausi rašiniai skelbiami interneto portaluose www.zmogui.ltwww.gyvojibiblioteka.ltwww.visiskirtingivisilygus.lt.

25. Pasakų vertinimo rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.visiskirtingivisilygus.lt 2012 m. vasario 10 dieną.

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

 26.Tituliniame pasakos lape turi būti nurodyta tokia informacija: autoriaus vardas, pavardė, miestas,

mokymosi įstaigos pavadinimas (jeigu mokosi/studijuoja), tikslus namų adresas, telefonas, el. pašto adresas.

27. Jeigu autoriui kas nors padėjo rašant pasaką, konsultuojant, ruošiant iliustracijas, turi būti nurodytos šių žmonių pavardės.

28. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę rašinius publikuoti leidiniuose, rengti parodas.

Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami.

29. Papildoma informacija teikiama: nepasaka@zmogui.lt, adresu www.visiskirtingivisilygus.lt/nepasaka.

30. Pasakos gali būti atnešamos į zmogui.lt biurą Gedimino per. 9, NVO avilį, taip pat išsiunčiamos šiuo adresu paštu, ant voko nurodant konkurso pavadinimą. Elektroniniu būdu pasakos gali būti siunčiamos adresu nepasaka@zmogui.lt 

31. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti nuostatus.