Sukruto aktyvieji alizaviečiai

Vasario 8 d.  Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai, pilietiškumo projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai, apsilankė Šv. Kazimiero vaikų globos namuose. Kartu su globos namų auklėtiniais žaidė linksmus susipažinimo, pasitikėjimo, energijos sukaupimo žaidimus.

Vasario 8 d.  Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai, pilietiškumo projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai, apsilankė Šv. Kazimiero vaikų globos namuose. Kartu su globos namų auklėtiniais žaidė linksmus susipažinimo, pasitikėjimo, energijos sukaupimo žaidimus.

Vasario 8 d.  Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai, pilietiškumo projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai, apsilankė Šv. Kazimiero vaikų globos namuose. Kartu su globos namų auklėtiniais žaidė linksmus susipažinimo, pasitikėjimo, energijos sukaupimo žaidimus.

Pratimo „Ženk žingsnį pirmyn“ pagalba jaunuoliai nagrinėjo socialinės nelygybės problemas. Šios užduoties metu patyrė, ką reiškia būti kitokiam visuomenėje. Gavę vaidmenų korteles, kiekvienas bandė įsijausti į „kitokio“ žmogaus padėtį: negalią turinčio jaunuolio, septyniolikmetės, mokyklos nelankiusios romės, musulmonės merginos, gyvenančios labai tikinčių tėvų šeimoje, prostitutės, sergančios AIDS, manekenės iš Afrikos, priklausomybę nuo narkotikų turinčio vyro merginos, asmens , grįžusio iš įkalinimo įstaigos ir kt. Moksleiviai diskutavo, kaip ši užduotis atspindi visuomenės padėtį, kurioms kiekvieno suvaidinto personažo žmogaus teisėms gresia pavojus, kokių pirmų žingsnelių galima imtis, kovojant su nelygybe visuomenėje.

Forumo teatro metodo aktoriai socialinės nelygybės problemą kėlė vaidindami situaciją mokyklos valgykloje, kai senbuviai mokiniai užsipuola naujokę iš neturtingos šeimos, o suaugusieji į smurtą nereaguoja, visi aplinkiniai abejingi vykstančiam žiaurumui. Vaikų globos namų auklėtojos patvirtino, kad panaši situacija yra jų darbo kasdienybė. Forumo teatro metodo aktorius keitė kiti vaikai, bandydami spręsti didįjį konfliktą. Vyko aktyvios įdomios diskusijos. Besibaigiant susitikimui, susibendravusi grupė pažintį sutvirtino energijos suteikiančiu pratimu  „Pozityvas“.

 Dalė Miknevičiūtė, Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos bendraamžių švietėja

\"\"