Siūloma į įstatymą įrašyti draudimą diskriminuoti dėl išvaizdos ar šeimyninės padėties

Seimo narė socialdemokratė Aušrinė Marija Pavilionienė siūlo į Lygių galimybių įstatymą įrašyti draudimą diskriminuoti dėl fizinės išvaizdos ar šeimyninės padėties.

Seimo narė socialdemokratė Aušrinė Marija Pavilionienė siūlo į Lygių galimybių įstatymą įrašyti draudimą diskriminuoti dėl fizinės išvaizdos ar šeimyninės padėties.

Seimo narė socialdemokratė Aušrinė Marija Pavilionienė siūlo į Lygių galimybių įstatymą įrašyti draudimą diskriminuoti dėl fizinės išvaizdos ar šeimyninės padėties.

\"Aušrinė

Aušrinė Marija Pavilionienė siūlo į Lygių galimybių įstatymą įrašyti draudimą diskriminuoti dėl fizinės išvaizdos ar šeimyninės padėties.  P. Lileikis

Šios dvi aplinkybės papildytų įstatyme nurodytą draudimą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Parlamentarė tvirtina fizinę išvaizdą ir šeimyninę padėtį kaip aplinkybes, kurių pagrindu diskriminacija draudžiama, siūlanti įrašyti, nes Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba šiais klausimais gauna skundų.

Kaip Seimo narė teigia pataisos aiškinamajame rašte, kontrolieriai sulaukia skundų ir dėl to, kad esą nesusituokę asmenys atsiduria mažiau palankioje padėtyje nei susituokę, arba atvirkščiai – vaikų neturintiems asmenims sudaromos palankesnės sąlygos nei jų turintiems.

Taip pat gautuose skunduose nurodoma, kad asmenys, turintys antsvorio ar mažiau patrauklios fizinės išvaizdos, atsiduria mažiau palankioje padėtyje nei antsvorio neturintys ar patrauklesnės fizinės išvaizdos asmenys.

Šiuo metu įstatyme nėra įtvirtinta draudimo diskriminuoti dėl šeimyninės padėties ar fizinės išvaizdos, numatoma tik darbdavio pareiga užtikrinti, kad būtų laikomasi lygių galimybių darbe.

Pagal įstatymą, skelbimuose priimti į darbą draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, šeimyninės padėties, fizinės išvaizdos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, išskyrus atvejus, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas.

lrytas.lt inf., Ryčio Daukanto iliustr.