Musninkiečių pozityvas – amžinasis variklis

Bemaž pusmetis, kai Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje (Širvintų rajone) suskambo „Piliečio žadintuvas“.  Projektas būrin sukvietė dvi dešimtis dalyvių – jaunų, aktyvių, smalsių, ieškančių. Ieškančių ir randančių. Šiuos 7-10 klasių mokinius sudomino projekto idėjos – patys jauni žmonės gali įsitraukti į aktyvią veiklą, spręsti rūpimas problemas, mokytis matyti, išgirsti, suprasti kitą ir kitokį, įsiklausyti į bendruomenės poreikius.

Musninkiečiai kiekvieną savo dieną praturtina pozityvia veikla, o projekto metodai suteikia galimybę tai atlikti įdomiai, naudingai, bendradarbiaujant, tariantis, planuojant vis naujas veiklas.

Šie metodai –„Forumo teatras“, „Gyvoji biblioteka“, „Pozityvo“ zona, socialinis vietovės žemėlapis, kino edukacija tampa  suprantami gimnazijos mokiniams.

\"\"„Piliečio žadintuvo“ dėka mūsų mokyklos mokiniai bendradarbiauja su kitomis rajono mokyklų, projekto dalyvių komandomis. Susitikimai su „Forumo teatru“ paskatino atpažinti gyvenimiškas situacijas savo aplinkoje, jas įvardyti, mokytis suvaidinti , o svarbiausia, supratus patyčių, konfliktų problemas, mokytis nelikti abejingais ir pasyviais. Šis metodas – tai realių elgesio situacijų ir vaidmenų atpažinimas, jų įvairiapusis rutuliojimas su daugybe galimybių daryti kitaip, mokytis valdyti konfliktines situacijas, mokytis jas identifikuoti, aptarti vieno ar kito veikėjo poziciją, santykius.Svarbu realias situacijas parodyti skirtingais jų sprendimo būdais.

„Gyvosios bibliotekos“ metodas skatina griauti nusistovėjusius stereotipus  tarp žmonių, padeda bendrauti, klausti, suprasti. Susitikimas su programos dalyve Aliona, savanore iš Vilniaus,  paskatino svarstyti nusistovėjusias stereotipines nuostatas visuomenėje.

Bendraamžių švietėjai skatina pozityviai lyderystės veiklai, pilietinėms akcijoms,savanorystei, visuomeniškai veiklai.

Musninkuose jau įvyko keli projekto dalyvių susitikimai su studentais. Kai karo mokslus studijuojanti Laura pusdienį svečiavosi mokykloje ir bendravo su mokiniais, supratome, kaip svarbu jaunam žmogui turėti tvirtą valią, pilietines vertybines nuostatas, o tai padeda  siekti užsibrėžto tikslo. Pareigos ir pilietiškumo dermė  netrukdo jaustis jaunam ir kūrybingam.

Įdomus ir naudingas informacija, bendravimu lietuviškai ir anglų kalba buvo susitikimas su „Socialinio veiksmo“ studentėmis  savanorėmis – Sandra, Justina ir Juste, bei vengre Andreja. Beje, ši savanorė padėjo nufilmuoti mokinių „Forumo teatro“ metodu vaidinamas situacijas.

\"\"Čia supratome, kiek daug gali duoti jaunam žmogui savanorystė – aktyvią nesavanaudišką veiklą, pagalbą kitam,  skirtingų kultūrų, kalbų, socialinių sluoksnių žmonių pažinimą. Merginos su projekto dalyviais pasiskirstė komandomis ir dalyvavo „Proto mūšyje“, diskutavo savanorystės tema, pasakojo apie savo tarptautinę savanorystės patirtį  Savanorystės idėjų sklaida sudomino ir paskatino veikti. Tautvydas – vienas iš jaunesniųjų projekto dalyvių savanorių – pradinukų mokytojoms gelbsti popamokinėje  veikloje. Mažiesiems patinka įvairūs žaidimai, užduotys – klausimai, filmukų peržiūros ir kita veikla.

Dar viena nauja pozityvi veikla – akcija su marškinėliais, staiga vieną rytą prakalbusiais mokyklos erdvėse  apie visuomenės problemas, skatinanti kalbėtis, suprasti, veikti. Tai projekto dalyvių kreipimasis į mokyklos bendruomenę nebūti abejingais, kaskart mokytis tolerancijos, supratimo, skatinantis daryti gerus darbus. Visa komanda džiaugiamės iniciatyviomis jaunimo lyderėmis Emilija ir Zita. Smagus filmukas apie gimnazijos „žadintuvą“ jau pristatytas draugams.

Tai dar ne visa musninkiečių veikla – ji atsispindi kasdieninėje asmeninėje brandoje, mokyklos veikloje, švenčių metu. Informaciją apie  projektinę veiklą talpiname gimnazijos svetainėje, rajono spaudoje, specialiame stende bibliotekoje. Taip turiningai gyvename, paskatinti projekto „Piliečio žadintuvas“ veiklos metodų.

Pavasarėjant laukiame „kinobuso“, filmų peržiūrų, kino dirbtuvių ir tikimės kino filmų pagalba labiau pažinti skirtingus kultūrinius klodus, žmonių bendravimo ypatumus visuomenėje ir artimųjų rate. Laukiame naujos kūrybingos, bendravimą ir bendradarbiavimą skatinančios veiklos.

 

Projekto „Piliečio žadintuvas“ koordinatorė      Valentina Brazaitienė

\"\"