Universitetuose mažėja neįgalių studentų

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Neįgaliųjų studentų skaičius aukštajame moksle nuo 2010 mokslo metų ėmė mažėti. Tokią tendenciją atskleidė Lietuvos studentų sąjungos atliktas tyrimas „Neįgalieji aukštajame moksle 2011“.

Tyrimo duomenimis, 2011 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose studijavo 944 neįgalūs studentai. Nuo 2010-ųjų mokslo metų sumažėjo 82-jais neįgaliaisiais. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusę Lietuvos aukštųjų mokyklų yra tik iš dalies pritaikytos arba nepritaikytos judėjimo negalią turintiems studentams.

Be to, aukštosiose mokyklose neįgalieji dažniausiai suvokiami kaip turintys judėjimo sutrikimų, tad studijų prieinamumas gerinamas pritaikant fizinę institucijos aplinką. Tačiau pamirštami studentų, kurie turi regos, klausos, psichinius ar somatinius sutrikimus, poreikiai. Taip pat pastebima tolerancijos neįgaliųjų studentų atžvilgiu bei savitarpio pagalbos stoka.

Siekiant kokybinio ir kiekybinio pokyčio šioje situacijoje, Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnybos iniciatyva buvo suorganizuotas universiteto administracijos susitikimas su VDU studijuojančiais negalią turinčiais studentais.

\"\"Susitikimo metu kartu su specialiuosius poreikius turinčiais studentais buvo aptarta esama situacija VDU, apibendrinti nuveikti darbai, įvardinti nauji projektai, pasidalinta esamomis problemomis bei kartu bandoma surasti jų sprendimų būdus. Šis susitikimas – tai dialogo palaikymas ir siekis kartu su neįgaliaisiais kurti draugišką skirtingas negalias turintiems asmenims universitetą.

Neįgalūs studentai, paklausti apie VDU socialinę ir studijų aplinką, džiaugėsi, kad čia jie jaučiasi pilnateisiais bendruomenės nariais, o aplinka pritaikyta jų poreikiams, tačiau pastebėjo, kad universitetas daugiausia pritaikytas judėjimo sutrikimus turintiems asmenims. Jie pažymėjo, kad nepatogumų patiria silpnaregiai ir neregiai, kuriems reikalingas specialus teritorijos žymėjimas, ryškesnis apšvietimas, ir klausos sutrikimus turintys – nepakankamas garsas trukdo pilnavertiškai dalyvauti paskaitose.

Susirinkusieji siūlė, kad universitete galėtų vykti daugiau renginių, kurie supažindintų su įvairiomis negaliomis ir ugdytų supratingumą, žinojimą apie negalią ir toleranciją, bei išsakė siūlymą institucijoje sukurti specialią mentorių programą, skirtą neįgaliesiems, pagal kurią būsimi socialiniai darbuotojai galėtų atlikti praktiką. Šiomis paslaugomis galėtų naudotis tiek VDU studijuojantys lietuviai, tiek iš užsienio atvykę studentai. Studentai taip pat atkreipė dėmesį, kad reikėtų labiau bendradarbiauti su miesto savivalda siekiant pritaikyti prieigas prie universiteto, gerinti susisiekimo paslaugų kokybę neįgaliesiems.  

Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius teigia, kad socialiai atsakingo universiteto politika neįgaliųjų studentų atžvilgiu nekinta jau dvidešimt metų. VDU pirmasis Lietuvoje jau nuo pat 1992 m. pradėjo rūpintis neįgalių asmenų integracija į visuomenę per aukštąjį mokslą, todėl iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas universitetas. Per šį laikotarpį pritaikant studijų ir gyvenamąją aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams buvo įgyvendinti 22 projektai. Institucijoje įrengtos specialios darbui su kompiuteriu vietos neįgaliesiems, leidžiančios patogiau naudotis informacijos ištekliais. Erdvės pritaikomos judesio negalią turintiems studentams. Taip pat suteikta galimybė  studentams gyventi specialiesiems poreikiams pritaikytuose bendrabučių kambariuose kartu su juos lydinčiais asmenimis.

Universiteto bendruomenė vadovaujasi šūkiu, skelbiančiu, jog negalia nėra kliūtis tapti jos nariu ir kryptingai siekia sukurti neįgaliesiems palankią akademinę aplinką. Šiems studentams visų studijų metu teikiamas papildomas dėmesys: skiriama universiteto finansinė parama, sudaromos palankios sąlygos apgyvendinimui, įstaigos patalpos pritaikomos jų poreikiams tenkinti, įrengtas neįgaliųjų reabilitacijos kambarys. Prasidėjus naujiems 2011–2012 m. m. mokslo metams, VDU mokosi virš 130 įvairias negalias turinčių studentų, iš kurių 95 yra nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumas.

\"\"

Įvairias negalios formas turintiems studentams VDU suteikia lengvatas, kuriomis kompensuojama studijų kaina arba sumažinamas pragyvenimo bendrabutyje mokestis. 2011 m. studijų mokestis buvo sumažintas 43 negalią turintiems studentams bei 36 studentams skirtos lengvatos apgyvendinimo mokesčiui bendrabutyje. Šioms nuolaidos formoms universitetas iš savo lėšų skyrė per 100 000 Lt. 2011 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tarpininkaujant VDU, skyrė 178 087,52 Lt tikslinėms išmokoms neįgaliems universiteto studentams.

Tokio ir panašaus pobūdžio susitikimai, organizuojamos darbo grupės – tai siekis kartu su neįgaliaisiais kurti draugišką skirtingas negalias turintiems asmenims universitetą, suteikiant neįgaliesiems daugiau galimybių dalyvauti priimant jiems aktualius sprendimus. 

 

 

Bernardinai.lt, © Baltijos fotografijos linija