Susitikimuose Tauragės apskrityje – motyvacija veikti

Paskutinę žiemos savaitę bendraamžių švietėjų koordinatoriai išsiruošė į trijų dienų kelionę po Tauragės apskritį, kurios metu susitiko su devynių mokyklų komandomis. Visų jų Irma Uždanavičiūtė ir Ignas Rusilas buvo sutikti ypač šiltai.

Koordinatoriai aplankė beveik visas apskrities dalyves: Baltrušaičių, Gausantiškių Antano Valaičio, Šimkaičių Jono Žemaičio, Šilgalių, Tauragės M. Mažvydo ir „Jovarų“, pagrindines mokyklas. Taip pat gimnazijas: Šilalės S. Gaudėšiaus, Kvėdarnos K. Jauniaus ir Laukuvos N. Vėliaus.

Susitikimų metu koordinatoriai stebėjo bendraamžių švietėjų vedamus užsiėmimus, žarstė patarimus, o vėliau su komandomis diskutavo apie jaunimo politiką, užimtumą, problemas, poreikius ir glimybes įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą.

\"\"Anot I. Uždanavičiūtės, moksleiviai išreiškė didelį norą įsitraukti į nevyriausybinių organizacijų veiksmus: „Jaunimas jaučia poreikį save realizuoti ir ieško tam įvairių būdų, tačiau mūsų skaičiavimais apie 90 proc. moksleivių nepriklauso jokioms organizacijoms. Viena iš priežasčių – prastas susisiekimas tarp namų ir užimtumo centrų. Jaunimas, gyvenantis vienkiemiuose priverstas po pamokų važiuoti namo, nes veža mokyklinis autobusas. Jei moksleiviai pasiliktų ilgiau , neturėtų kaip grįžti.“ Būtent dėl šios priežasties, moksleiviai, mokytojai neformalųjį ugdymą bando organizuoti  pertraukų, laisvų pamokų metu.

Kita neįsitraukimo priežastis, kurią moksleiviai išsakė koordinatoriams – informacijos trūkumas. „Jaunimas nežino, kokios organizacijos veikia jų mieste ar miestelyje. Taip pat dauguma tik neseniai sužinojo apie jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę ir suskubo jį pasikviesti diskusijai apie moksleivių galimybes save realizuoti visuomeninėje veikloje. Jaunimas motyvuojamas burtis į iniciatyvines grupes, kurti savo organizacijas“, – teigia I. Rusilas

Didelį vaidmenį projekte atlieka pedagogai, kurie, anot I. Uždanavičiūtės, yra labai suinteresuoti moksleivių ugdymu: „Dauguma mokytojų neformalųjį ugdymą organizuoja be atlygio ir labai stengiasi įtraukti kuo daugiau moksleivių.“

Per tris intensyvias mokyklų lankymo dienas koordinatoriai nepavargo. Greičiau – pasisėmė energijos, motyvacijos ir naujų idėjų. Tuo metu, kai I. Uždanavičiūtė ir I. Rusilas buvo išvykę iš biuro, visas kelionės detales 2500 dalyvių perduodavo naudodamiesi video blogu, kurį rodė Facebook puslapyje „Pozityvas“.

 

\"\"