Lietuvos ir Lenkijos jaunimas: apie kultūras

\”Auginame kultrūines kompetencijas\” – tai Lietuvos ir Lenkijos mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamas projektas, kurio metu sėsime ir auginsime kultūrinio pažinimo daigus.

Šiuo metu kartu su partneriu iš Lenkijos – Futurum – Coordination of EU Projects, esame visiškai panirę į kūrybinį procesą. Kartu su Lietuvos ir Lenkijos jaunimu diskutuojame apie skirtingas kultūras, apie norą ir glimybes pažinti įvairias kultūras, galiausiai – kas yra kultūra? Ar apie kultūrą galime kalbėti tik kai kalbame apie žmones iš skirtingų šalių? Ar skirtingų kultūrų galime aptikti ir mūsų įprastoje bendruomenėje? Ar visi pažįstame riedlentininkų ar baikerių kultrūą? Ar tarp mūsų yra akademikų kultūra?

\”Auginame kultūrines kompetencijas\” projektu bus siekiama ugdyti jaunų žmonių kultūrines kompetencijas, bendruomeniškumą bei toleranciją. Projekto metu bus organizuojamos jaunų žmonių, gyvenančių Lietuvoje bei Lenkijoje, nuotolinės diskusijos, kuriose keisimės informacija apie kultūrinius skirtumus bei panašumus. Kiekviena diskusija bus nukreipta į vienos kultūros pažinimą. Siekiant ugdyti jaunų žmonių gebėjimą pažinti įvairias kultūras bei ugdyti jų bendruomeniškumą, diskusijų metu savo kultūras pristatys trečiųjų šalių piliečiai. Į projektą bus siekiama įtraukti pabėgėlius bei prieglobsčio prašytojus, gyvenančius partnerių šalyse. Tokiu būdu projektas turės papildomą pridėtinę vertę, ne tik ugdys jaunų žmonių kultūrines kompetencijas, bet ir prisidės prie sunkumus patiriančių socialinių grupių integracijos į bendruomenę. Diskusijos bus vykdomos anglų kalba ir talpinamos internetinėje svetainėje su atvira prieiga, siekiant padidinti kultūrinį pažinimą skatinančių priemonių prieinamumą. Taip pat bus sukurti trumpi video filmukai apie tas kultūras bei žmones, kurių temomis buvo vykdomos diskusijos bei talpinami internete su atvira prieiga. Informacija apie filmukus bus dalinamasi su ugdymo įstaigų atstovais, skatinant naudoti kaip priemonę ugdant jaunų žmonių kultūrinį pažinimą. Taip pat bus sukuriami trumpi video filmukai apie ypatingas skirtingas kultūras bei organizuojami projekto rezultatų pristatymo neformalūs mokymai Lietuvos ir Lenkijos jaunimui.

Šiuo projektu siekiama užmegzti kokybišką partnerystę tarp Lietuvoje ir Lenkijoje su jaunimu dirbančių organizaciją bei jauniems žmonėms sudaryti auginti savo kompetencijas įsitraukiant į tiesiogines projekto vykdymo veiklas. Taip pat ugdyti jaunų žmonių, gyvenančių Lietuvoje ir Lenkijoje, kultūrinio pažinimo kompetencijas. Per projekte dalyvavusius jaunus žmones vyksta ilgalaikis ir nenutrūkstamas pokytis bendruomenėje, tęsiant asmeninių patirčių dalinimusi apie skirtingas kultūras ir griaunant neigiamus mitus.

 

Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento, prie SADM