Kviečiame 9-12/gimanzijos klasių moksleivius dalyvauti konkurse „Mąstyk, kaip mąstai“

 

Pradedama vykdyti mokyklų registracija į konkursą „Mąstyk, kaip mąstai“! Įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo finansuojamą projektą, konkursas organizuojamas 9-12/gimnazijos klasių moksleiviams. Konkurso metu, susipažinę su parengta ugdomąja medžiaga, moksleiviai kviečiami kurti savo integralios mokyklos vizijas, kurias vertins nepriklausoma komisija, sudaryta iš socialiai pažeidžiamos grupės atstovo, socialinio darbuotojo bei programos Visi skirtingi – visi lygūs savanorio. Konkurso nugalėtoja – komanda, sukūrusi geriausią integralios mokyklos viziją, bus apdovanota nemokamu neformaliu Gyvosios bibliotekos žmogaus teisių ugdymo užsiėmimu.

Konkursu siekiama mažinti vyraujančias neigiamas nuostatas pažeidžiamų socialinių grupių atžvilgiu, ugdyti moksleivių pilietiškumą bei socialinę atsakomybę, originaliais būdais įtraukiant moksleivius į ugdomąsias veiklas. Kartu tai ir puiki proga mokykloms apsvarstyti integracijos strategijas bei iššūkius, su kuriais susiduria mokyklos bendruomenė, įgyvendindama integracijos politiką.

Vieną mokyklą konkurse atstovauti gali viena 5-10 žmonių komanda. Norėdama dalyvauti konkurse, mokykla turi užpildyti registracijos formą iki lapkričio 21 dienos: https://forms.gle/cKR3Ar9Qh2ng38aj9. Užsiregistravusi mokyklos komanda vaizdo įrašų bei straipsnių pavidalu gaus pažintinę informaciją apie pažeidžiamų socialinių grupių patirtis ir išgyvenimus mūsų visuomenėje. Remdamiesi šia informacija moksleiviai bus kviečiami sukurti efektyvaus pažeidžiamų grupių integracijos jų mokyklos bendruomenėje modelį. Sukurti integracijos modeliai turi būti įkelti į šią formą iki gruodžio 6 dienos: https://forms.gle/sVXYs5VuPRtbjgLC6. Konkurso rezultatai bus skelbiami gruodžio 9 dieną. Mokiniams, kūrusiems integralius mokyklos bendruomenės modelius, esant reikalui, gali būti suteikti šešių socialinės ir pilietinės veiklos valandų išrašai. Integralaus modelio rengimo laikotarpiu galimos konsultacijos apie pažeidžiamų socialinių grupių specifiką, integracijos svarbą ar kitus iškilusius klausimus su projekto rengėjais. Pasibaigus projektui, su susidomėjusiomis ir integracines veiklas norinčiomis tęsti mokyklomis galimas tolesnis bendradarbiavimas konsultacijų ar mokymų pavidalu.

Konkursą laimėjusioje mokykloje apsilankys „Gyvosios bibliotekos“ savanoriai, kurie suorganizuos nemokamą neformalaus žmogaus teisių ugdymo užsiėmimą, sudarantį galimybę pažinti žmones, atstovaujančius įvairias socialines grupes, bei ugdantį gebėjimą priimti skirtingus žmones.

Integralioje mokyklos vizijoje turi atsispindėti:

  • Įvertinta dabartinė situacija (socialiai pažeidžiamų grupių skaičius ir padėtis mokyklos bendruomenėje, bendruomenės žinios apie ir požiūris į socialiai pažeidžiamas grupes);
  • Iššūkiai, kuriuos įveikus, mokyklos bendruomenėje būtų įgyvendinta visapusiška įvairių socialinių grupių integracija;
  • Veiksmai (abstraktūs bei konkretesni pasiūlymai tokie kaip renginiai, programos, kurias reikia inicijuoti, ir pan.), kurių reiktų imtis, siekiant įgyvendinti visapusišką socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių integraciją mokyklos bendruomenėje.

Integralus mokyklos bendruomenės modelis gali būti pateiktas pdf, Word ar jpg formatais. Modelyje turi atsispindėti aukščiau išvardinti aspektai, tačiau vizualinis/verbalinis jo pateikimas nėra įrėminamas – paliekame laisvę pasireikšti dalyvių kūrybiškumui!

Tad kviečiame nesnausti ir registruotis!

 

Jeigu kyla papildomų klausimų – rašyk mums laišką: gyvojibiblioteka@zmogui.lt

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis