Projektas: „Nuteistieji: kompetencijų auginimas”

Projekto trukmė: 2022-01-04 – 2024-07-03.

Didžiausia dotacijos suma yra 168515,00 EUR.

Projekto partneriai: VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas (Lietuva, vykdantysis partneris), CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (Rumunija), Karaman International Group (Turkija), Alapítvány a Fogvatartottak és Büntetés-végrehajtási Dolgozók Támogatásáért (Vengrija), VšĮ „Prirašytos rankos” (Lietuva).

Šiuo projektu siekiame prisidėti prie jaunimo politikos įtvirtinimo skatinant tiklsinės grupės socialinę įtrauktį, pasitelkiant
kvalifikuotus jaunimo darbuotojus, kurie jauniems asmenims padė ugdyti socialinius įgūdžius, ugdys pilietiškumo jausmą
bei demokratines vertybes. Ilgalaikėje perspektyvoje šis projektas prisidės prie ekonomikos stabilumo ir augimo, kuomet
laisvės atėmimo bausme nuteistieji reintegruosis į bendruomenę bei darbo rinką ir taps pridėtinės vertė kūrėjais.

Šiam tikslui pasiekti, išsikelti uždaviniai:
1) Išanalizuoti partnerių bei socialiai pažengusių nuteistųjų integracijoje šalių taikomas nuteistųjų laisvės atėmimo bausme
reintegracijos programas, parengtus jaunų nuteistųjų reintegracijos metodus;
2) Įvertinti jaunimo darbuotojų pasirengimą padėti laisvės atėmimo bausme nuteistiesiems reintegracijos procese bei
kuriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklus įtvirtinti jaunimo darbuotojo vaidmenį reintegracijos procese;
3) Parengti, taikyti ir vertinti jaunų nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo metodiką;
4) Viešinti ir skatinti tęstiniam naudojimui parengtus projekto rezultatus, tęsti projekto metu prasidėjusias veiklas ir palaikyti
užmegztus bendradarbiavimo ryšius.

Veiklos:
1) Partnerių planavimo vizitas, veiklų bei kokybės vertinimo planavimas, viešinimas, susitarimai su partneriais.
2) Metodų ir politikos apžvalga, jaunimo darbuotojų tyrimas, analizė, informacijos sisteminimas.
3) Susitikimai-diskusijos (tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas) su jaunimo darbuotojais, švietimo sistemos, užimtumo
sistemos, nuteistųjų integracijos organizavimo specialistais, situacijos aktualizavimui bei poreikių išgryninimui; viešinimas.
4) Socialinių įgūdžių lavinimo metodikos rengimas ir publikavimas, susitarimai su pataisos ar reintegracijos įstaigomis;
veiklų ir rezultatų viešinimas.
5) Mokymų programos jaunimo darbuotojų mokymams rengimas ir vietiniai mokymai; viešinimas pateikiant aktyvią
nuorodą.
6) Mokymų metodikos testavimas projekto parnerių šalyse vykdant programą su jaunais nuteistaisiais arba kitais į
nusikalstamą veiklą linkusiais jaunuoliais, mentorystė jaunimo darbuotojams; viešinimas pateikiant nuorodą į metodiką.
7) Metodikos vertinimas.
8) Tarptautinių jaunimo darbuotojų mokymų prohgramos rengimas ir mokymų organizavimas; viešinimas pateikiant nuorodą
į metodiką.
9) Tarptautinės sklaidos konferencijos planavimas ir įgyvendinimas naudojantis nuotolinėmis renginių organizavimo
priemonėmis; viešinimas pateikiant nuorodą į metodiką.
10) Susitikimai-diskusijos (tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas) su jaunimo darbuotojais, švietimo sistemos, užimtumo
sistemos, nuteistųjų integracijos organizavimo specialistais projekto rezultatų pristatymui ir tolimesniam naudojimui;
viešinimas pateikiant nuorodą į metodiką.
11) Baigiamasis partnerių susitikimas, tolimesnių veiklų planavimas, įsivertinimas, ataskaitų rengimas.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.