Tarptautinis Erasmus+ projektas skirtas padėti jaunimo darbuotojams efektyviau padėti jaunuoliams integruotis į švietimo sistemą

\"Titulinis

 

Nacionalinis socialinės integracijos institutas, kartu su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis iš Graikijos, Turkijos, Ukrainos, Ispanijos ir Portugalijos, dalyvauja Erasmus+ programoje, siekdami  padėti migrantams įsitraukti į švietimo sistemą.

Institutas kartu su partneriais siekia sukurti tarptautinį jaunimo darbuotojų tinklą, dalintis organizacijose ar skirtingose šalyse taikomais jaunų migrantų integracijos į švietimos sistemą metodais bei pagalbos būdais.

Projektas yra skirtas dirbančiųjų su jaunimu profesiniam tobulėjimui.  Vykdomo projekto veiklomis siekiama, kad jaunimo darbuotojai gautų kuo daugiau kompetencijų, kaip jaunus migrantus išlaikyti formalioje švietimo sistemoje, padėti jiems kurti savo karjeros planus bei juos įgyvendinti. Projekto metu taip pat bus dalinamasi tarptautine patirtimi.

Kodėl tai svarbu? Visose projekto partnerių šalyse pastebima, kad jauni pabėgėlio statusą turintys migrantai sunkiai pritampa oficialioje švietimo sistemoje, ne tik dėl kalbos barjero, bet ir dėl kultūrų nulemtų skirtumų integruojantis į švietimo įstaigos bendruomenę, Tai lemia, kad jauni migrantai dažnai iškrenta iš švietimo sistemos, nepabaigę bendrojo lavinimo mokyklos, nedalyvauja tolimesniame švietime, nesiekia aukštojo išsilavinimo, sunkiai įsitvirtina į darbo rinką ir neišnaudoja savo ekonominio potencialo. Teikiant pagalbą jauniems migrantams integracijos procese, pastebime, kad viena iš efektyvesnių priemonių, kurias gali užtikrinti jaunimo darbuotojas, būdamas šalia formalios švietimo sistemos, buvimas kartu ir palaikymas. Tai ypatingai svarbu kalbant apie pabėgėlius ar prieglobsčio prašytojus, kurie neretais būna išgyveną sudėtingas situacijas savo šalyje bei kelionės metu, kartais turi postrauminį sindromą. Pastebėta, kad jauni žmonės užmezgę pasitikėjimu grįstą santykį, lengviau operuoja mąstymu, jiems geriau sekasi mokytis, pagerėja atmintis, yra labiau motyvuoti mokytis priimančios šalies kalbos, o svarbiausia lengviau susiranda draugų ir integruojasi į švietimo įstaigos bendruomenę. Į projektines veiklas bus siekiama į traukti tokius mažiau galimybių turinčius jaunimo darbuotojus, kaip pabėgėliai ar trečiųjų šalių gyventojai, jaunimo darbuotojai iš geografiškai nutolusių regionų. Dalyviams bus ne tik suteikiama naujų žinių, bet ugdomi ir bendrieji gebėjimai, kuriamas bendradarbiauti linkęs jaunimo darbuotojų tinklas, kai vienas kitą palaikys sudėtingų situacijų metu, galės vienas iš kito mokytis.

 

Projektas yra finansuojamas Erasmus+programos lėšomis