Projekto pavadinimas: “Nacionalinių NVO vaidmens stiprinimas teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant savanoriškos veiklos plėtrą regione”

Projekto trukmė: 2022.07.01 – 2022.12.31

Projektui skirtas ir panaudotas finansavimas: 54 922,81 EUR

 

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. Projektą organizuojanti įstaiga: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Projekto uždaviniai: 

 1. Užtikrinti į tikslinės grupės poreikių tenkinimą orientuotų kokybiškų palydėjimo paslaugų nuteistiesiems organizavimą ir inicijuoti finansiškai tvaraus, socialinio verslo principais grindžiamo, paslaugų teikimo modelio taikymą. 
 2. Užtikrinti organizacijos savanoriškos veiklos vadybą įgyvendinant “Gyvosios bibliotekos” metodą bei stiprinti NVO atstovų gebėjimus į savanoriškas veiklas įtraukti žmones, atstovaujančius socialinę atskirtį patiriančias visuomenės grupes. 
 3. Socialinių paslaugų senjorams kokybės gerinimas, apjungiant pozityvią senatvę kuriančius partnerius ir stiprinant organizacijos kompetencijas. 

 

Projekto veiklos fokusuotos į tris pagrindines organizacijos veiklas: 

 1. Palydėjimo modelio taikymas dirbant su laisvės atėmimo bausme nuteistais asmenimis. 
 2. Savanoriškomis veiklomis grindžiamos „Gyvosios bibliotekos” programos veiklų plėtojimas.
 3. Senjorams skirtų viešųjų socialinių paslaugų kokybės gerinimas.

 

Projekto metu įgyvendintos veiklos:

 • Organizuotos supervizijos individualios priežiūros darbuotojams, siekiant gerinti tiek teikiamų paslaugų kokybę, tiek stiprinti organizacijos įgyvendinamas veiklas.
 • Stiprinamos savanoriškos veiklos “Gyvosios bibliotekos” programoje, teikiant individualias ir grupines motyvacinio pobūdžio konsultacijas;
 • Parengta mokymų programa taikant motyvacinio interviu principus ir organizuoti 2 mokymai NVO atstovams apie socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukimą į savanoriškas veiklas. Mokymų metu integruota “Gyvosios bibliotekos” praktika;
 • Suorganizuoti 3 mokymai socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams: “Stereotipų įtaka organizuojant socialinę pagalbą;
 • Organizuoti darbuotojų atranko mokymai koordinatoriams, gerinant senjoro programos veiklų organizavimo kokybę;
 • Atlikta Integracijos faktorių Pabradės regione analizė ir diskusijų metu pristatoma suinteresuotoms šalims;
 • Atliktas ekonominio reintegracijos naudongumo tyrimas ir diskusijų metu pristatoma suinteresuotoms šalims;
 • Kuriama ir plėtojama pozityvią senatvę skatinančių organizacijų partnerystė;
 • Įgyvendinta pozityvios senatvės komunikacijos kampanija;
 • Parengtas ir platintas informacinis bukletas pristatantis NVO veiklas laisvės atėmimo bausme nuteistiems asmenims;
 • Teiktos rekomendacijos ir pasiūlymai valstybės politikos priemones formuojančioms ir jas įgyvendinančioms institucijoms;
 • Parengtas socialiniu verslu grindžiamas nuteistųjų palydėjimo modelis, pristatytas suinteresuotiems asmenims diskusijų metu bei pradėtas praktiškai taikyti;
 • Suroganizuotas VŠĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto strateginio planavimo susitikimas;
 • Parengta “Gyvosios bibliotekos” savanoriškų veiklų organizavimo strategija.