Projektas: „Atvirai apie psichikos sveikatą Klaipėdos rajone”

Projekto tikslas – socialinių intervencijų ir savanorystės būdu ugdyti socialiai pažeidžiamų grupių socialines-emocines kompetencijas bei mažinti stigmas jų atžvilgiu.

Projekto veiklos:

  • Suorganizuotas atviras „Gyvosios bibliotekos” užsiėmimas Klaipėdos rajone;
  • Pritraukta naujų savanorių iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių;
  • Vykdytas informacijos sklaida apie savanoriavimo galimybes žmonėms atsitivaujantiems socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes;  
  • Įvykdyti mokymas apie psichologinio atsparumo įgūdžius bei socialines-emocines kompetencijas pažeidžiamų socialinių grupių atstovams.

Biudžetas: 3000 EUR.

Įgyvendinimo terminas: 2023 metai.

Finansuojamas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos.