Projektas: „Inovatyvesnės, kokybiškesnės ir žinomesnės NSII veiklos”

Projekto tikslas – Stiprinti NSII įgyvendinamas socialinės pagalbos priemones, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę, žinomumą bei inovatyvias, į kliento poreikius orientuotas veiklas.

Projekto veiklos:

  • įvykdytos supervizijos individualios priežiūros darbuotojams, supervizijose sudalyvavo 24 specialistai;
  • teiktos teisininko kosnultacijos dėl BDAR ir darbo teisės įtvirtinimo NSII dirbantiems specialistams;
  • stiprinta inovatyvi, socialinio verslo modeliu grindžiama, apgyvendinimo programa „Socialinis hostelis Chata”, kur gyvenantys asmenys gauna intensyvias socialinės pagalbos paslaugas;
  • viešinant veiklas įgyvendinama socialiai pažeidžiamų grupių advokacija socialiniuose tinkluose;
  • įvykdyti 2 neformalaus žmogaus teisių ugdymo “Gyvosios bibliotekos” renginiai, kuriuose dalyvavo esami ir naujai atrinkti savanoriai, atstovaujantys socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes.

Biudžetas: 20000.00 EUR.

Įgyvendinimo terminas: 2023 metai.

Finansuojamas: Valstybės biudžeto lėšomis Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo programą.