Projektas: „Didesnės galimybės jauniems žmonėms”

Projekto tikslas – sukurti nauju požiūriu paremtą darbo su jaunais nuteistaisiais socialinių įgūdžių ugdymo metodiką, ir ją taikyti dirbant su jaunais nuteistaisiais, ugdyti jaunuolių gebėjimą tapti socialiai atsakingais visuomenės nariais.

Uždaviniai:

1. Parengti darbo su jaunais nuteistaisiais metodiką.

2. Praktiškai taikyti parengtą darbo su jaunais nuteistaisiais metodiką.

3. Viešinti projekto veiklas ir rezultatus.

Projekto veiklos:

  • Parengta darbo su jaunais nuteistaisiais metodika;
  • Praktiškai taikyti parengta darbo su jaunais nuteistaisiais metodika, į konsultacijas įtraukta 20 jaunų žmonių atliekančių laisvės atėmimo bausmę;
  • Viešintos projekto veiklos ir rezultatai.

Biudžetas: 11611.24 EUR.

Įgyvendinimo terminas: 2023 metai.

Finansuojamas: Valstybės biudžeto lėšomis vykdant Jaunimo reikalų agentūros konkursą – Inovacijos jaunimo politikos srityje.