Europos solidarumo korpuso projektas

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas įgyvendina Europos solidarumo korpuso projektą.

Projekto trukmė: 24 mėn., pradedant 2021-12-31 ir baigiant 2023-12-30.

Didžiausia dotacijos suma yra 37 860.00 EUR.

Projektas finansuojamas Europos komisijos lėšomis.

Baigiantis projekto įgyvendinimo terminui, sunkiai skiriamės su mūsų mylimomis savanorėmis iš Jordanijos ir Libano. Tiesa, turime pripažinti, kad pasikeitus geopolitinėms sąlygoms patyrėmes daug nerimo planuodami savanorių keliones namo. Tiesa ir ta, kad Libanas – nėra saugi šalis. Klausantis savanorės realistiškų pasakojimų api egyvenimą mažame kaimelyje – oda pagaugais eidavo. Tad daug mūsų energijos buvo skirta ieškoti būdų, kad savanorė galėtų pasilikti saugioje Lietuvos aplinkoje. Europos solidarumo korpusas iš tikrųjų keičia janų žmonių gyvenimus – mūsų komandos narė liko Lietuvoje ir šiuo metu realizuoja save kitame projekte. Mes tyliai sau keliame užduotį, rasti sprendimą iki vasaros, kad galėtume savanorę priimti dirbti į mūsų komandą. Ir tai nebus tik savanorės saugojimas, tai bus didžiulė pagalba mūsų komandai.

PROJEKTO POVEIKIS SAVANORIAMS:
– Patobulino komandinio bei individualaus darbo, socialines, kalbines kompetencijas.
– Tapo labiau savarankiškos, aktyvios ir atsakingos.
– Susipažino su Lietuvos kultūra, tradicijomis, istorija, pramoko lietuvių kalbos. Taip pat turėjo galimybę lietuvius
supažindinti su savomis kultūromis, tradicijomis.
– Geriau pažino save – išmoko atpažinti savo jausmus bei emocijas, prašyti pagalbos, suteikti ją kitiems.
– Susipažino su žmogaus teisių, socialinių inovacijų, įgijo platesnį vaizdą, motyvaciją ir metodus – priemones, kaip dirbti pasirinktoje savanorystės srityje.
– Per santykį su pažeidžiamomis grupėmis stiprino savo pasaulėjautą ir socialinę atsakomybę. Savanorystės aplinka labai
visapusiška, todėl sąvanorės įgijo kompleksinių kompetencijų. Ieškojome kokia veikla patraukliausia iš siūlomų savanoriams ir stiprinome jas toje srityje.Savanoriai ir toliau pasirinko save realizuoti žmogaus teisių srityje.
PROJEKTO POVEIKIS TIKSLINĖMS GRUPĖMS:
– Įgijo žinių apie skirtingas kultūras, tapo tolerantiškesnėmis, sulaužė savo stereotipus ir išankstines nuostatas.
– Matė savanorystės pavyzdžius, kurie, skatino tapti savanoriais.
– Tapo labiau motyvuotais mokytis ir dalyvauti skirtingose veikloje, naudoti anglų kalbą.
– Gavo kokybiškesnes socialines paslaugas, teikiamas Priimančiosios organizacijos.
PROJEKTO POVEIKIS PRIIMANČIAI ORGANIZACIJAI:
– Savanorės naujai, taip pat ir kritiškai pažvelgė į Priimančiąją organizaciją bei jos vykdomas veiklas, struktūrą. Įvardino idėjas kaip pagerinti jau esamas veiklas/programas, imti vykdyti naujas.

– Savanoriams suteikta erdvė realizuoti save ir vykdyti naujas veiklas, iniciatyvas, skirtas ne tik tikslinėms grupėms, bet ir
Priimančiosios organizacijos vidinei struktūrai tobulinti.
– Priimančioji organizacija įgijo patirties, kaip dirbti su savanoriais iš skirtingų šalių, turinčių skirtingas patirtis ir suvokimą.
– Projektas suvienijo visus, kurie prisideda prie projekto. Tas darė įtaką darbuotojų augimui bei kompetencijų ugdymui,
kokybę užtikrinančių klausimų kėlimui.
– Priimančioji organizacija įgijo patirties darbe su skirtingais partneriais iš užsienio.
– Projektas pagerino komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp skirtingų organizacijų.

– Priimančioji organizacija turėjo galimybę plėtoti naujus metodus darbe su savanoriais.
PROJEKTO POVEIKIS SIUNČIANČIAI ORGANIZACIJAI:
– Stiprios partnerystės.
– Savanorio įgytų gerųjų praktikų perdavimas organizacijai, organizacijos patirties sklaida ir reprezentavimas kitoje
valstybėje.