PROJEKTAS: „SOCIALINIŲ RYŠIŲ LABORATORIJA”

Projekto tikslas – teikti socialinių įgūdžių ugdymo bei psichologinės pagalbos paslaugas probacijos priežiūroje esantiems asmenims, padedant jiems kurti pozityvius socialinius ryšius artimoje aplinkoje bei visuomenėje ir tokiu būdu padėti prisitaikyti prie socialinės aplinkos.

Projekto veiklos:

  • Sėkmingai valdant projektą pasiekti numatyti rezultatai;
  • Smurtinio elgesio keitimo grupinėse ir individualiose konsultacijos sudalyvavo 28 probacijos priežiūroje esantys asmenys ir  6 probuojamų asmenų artimieji;
  • Postrauminio sindromo įveikos grupinėse ir individualiose konsultacijose sudalyvavo 24 probacijos priežiūroje esantys asmenys ir  6 probuojamų asmenų artimieji;
  • Socialinių ryšių stiprinimo stovyklose sudalyvavo 30 probacijos priežiūroje esančių asmenų ir jų artimųjų.

Biudžetas: 70 500,00 EUR.

Įgyvendinimo terminas: 2023 metai.

Finansuojamas: Probacijos tarnybos, įgyvendinant Probacijos tarnybos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koncepciją įgyvendinti, programą.