Turintys negalią siūlo panaikinti LR Vyriausybės nutarimą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, vienijanti didžiausias respublikines neįgaliųjų organizacijas, primena, kad  jau daugiau nei metus galioja LR Vyriausybės nutarimas  „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“, tačiau jis neužtikrina tinkamo Konvencijos įgyvendinimo. Nutarime įtvirtintas Konvencijos įgyvendinimo mechanizmas yra neefektyvus, neatitinka šio tarptautinio dokumento nuostatų ir neįpareigoja valstybės institucijų jų laikytis.