Turintys negalią siūlo panaikinti LR Vyriausybės nutarimą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, vienijanti didžiausias respublikines neįgaliųjų organizacijas, primena, kad  jau daugiau nei metus galioja LR Vyriausybės nutarimas  „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“, tačiau jis neužtikrina tinkamo Konvencijos įgyvendinimo. Nutarime įtvirtintas Konvencijos įgyvendinimo mechanizmas yra neefektyvus, neatitinka šio tarptautinio dokumento nuostatų ir neįpareigoja valstybės institucijų jų laikytis.

2011 m. gruodžio 6 d. Lietuvos neįgaliųjų forumas kartu su LR Prezidento kanceliarija surengė konferenciją-diskusiją, kurioje aptarė Konvencijos įgyvendinimo mechanizmą Lietuvoje. Renginyje dalyvavo Lietuvos aukščiausių valstybės institucijų ir neįgaliųjų bendruomenės atstovai, svečiai iš JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro, Europos neįgaliųjų forumo, žmogaus teises ginančių Vokietijos ir Danijos institucijų. Tarptautiniai ekspertai kritiškai vertino dabartinę Lietuvos situaciją ir ragino imtis aktyvių priemonių užtikrinant Konvencijoje įtvirtintas nuostatas ir ginant neįgaliųjų teises.

Siekiant užtikrinti efektyvesnį Konvencijos įgyvendinimą, siūlome:

1.      Panaikinti 2010 m. gruodžio 8 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1739.

2.      Įstatymu reglamentuoti Konvencijos įgyvendinimo mechanizmą, apimant visas Konvencijos sritis horizontaliame ir vertikaliame lygmenyse. Taip pat aiškiai apibrėžti LR ministerijų, savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų funkcijas bei atsakomybę įgyvendinant šį tarptautinį dokumentą.

3.      Konvencijos koordinavimo funkciją paskirti institucijai prie LR Seimo. Šios institucijos veikloje turėtų dalyvauti ir neįgaliųjų interesus ginti Lietuvos neįgaliųjų forumo rekomenduoti ar paskirti specialistai.

4.      Nepriklausomą LR Seimo Kontrolieriaus įstaigą įgalioti atlikti Konvencijos stebėseną. Kartu su šia įstaiga numatyti neįgaliųjų organizacijų dalyvavimą Konvencijos stebėsenos procese.

Seime užregistruotas nutarimo „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ projektas Nr. XIP-3193. Šiemet rudenį jis buvo svarstomas LR Seimo Žmogaus teisių komitete. Šiemet jį ketinama svarstyti dar kartą.

Lietuvos neįgaliųjų bendruomenė maloniai prašo palaikyti jos poziciją kuriant efektyvesnį Konvencijos įgyvendinimo mechanizmą ir užtikrinant neįgaliųjų teises Lietuvoje.

 Su konferencijos-apskritojo stalo diskusijos pranešimais galite susipažinti čia.

 

 

Rasa Kavaliauskaitė,  

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė