Į didžiulę salę pakvietė Pozityvas

2012 m. vasario 20 d. Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko projekto „Piliečio žadintuvas“ renginys, kuriame dalyvavo į projektą įsijungusios rajono mokyklos.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija bendradarbiauja įgyvendinant Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos (vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) projektą „Piliečio žadintuvas“. Šiame projekte dalyvauja keturios rajono mokyklos: Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla ir Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla.

Projekto tikslas – įgalinti kuo daugiau neformaliojo ir formaliojo ugdymo specialistų dirbti efektyviais neformaliojo švietimo metodais, motyvuoti jaunimo lyderius aktyviai pilietinei veiklai ir ugdyti vaikams bei jaunimui gebėjimą patiems identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas bei gerinti socializacijos aplinką bendruomenėse kartu vykdant visuomenei naudingus darbus.

Tai jau ne pirmas toks renginys rajono mokykloms – 2011 m. rudenį projekto dalyviams buvo pristatyti nauji ugdymo metodai, kurių pagalba sėkmingai sprendžiamos įvairios jaunimo socialinės problemos; šiuos metodus sėkmingai bandoma taikyti projekte dalyvaujančiose mokyklose.

Šio renginio metu Ignalinos kultūros ir sporto centro scenoje vyko Forumo teatras. Suvaidintos kelios gyvenimiškos situacijos (pirmoji – ką daryti, kai tavęs tiesiog ima ir neįleidžia į norimą vietą; antroji – istorijos pamokos metu vykstantis kontrolinis darbas, nusirašinėjimas, mokinių ir mokytojo tarpusavio santykiai), ieškota galimų sprendimų. Pasiūliusieji kokią nors išeitį, galėjo čia pat lipti ant scenos bei bandyti suvaidinti, kas būtų buvę kitaip. Diskusijų metu paaiškėjo ir iš pirmo žvilgsnio nepastebėtos problemos, kurios gali lemti vienokį ar kitokį žmonių elgesį.

Vėliau projekto dalyviai mokėsi reikšti savo nuomonę įvairiais klausimais, stengdamiesi  nevartoti žodžio „ne“ ir neprieštarauti kitiems, o tiesiog išsakyti savo nuomonę, pradėdami žodžiais „aš manau…“.

Renginį organizavo ūkio subjektų grupė „Kūrybinė integracija“: VšĮ „Menų ir mokymo namai“ ir VšĮ„Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Projekto veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse\”), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Informaciją parengė

Rita Gasiukevičienė,

projekto koordinatorė Ignalinos rajono savivaldybėje

 

\"\"