Galimi jaunimo problemų sprendimo būdai aptarti Jungtinių Tautų renginyje

Vasario 27 dieną  Niujorke įsikūrusioje JT būstinėje  buvo surengtas Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos inicijuotas renginys „Ruošiant naujus pagrindus: bendradarbiavimas kuriant daugiau kokybiškesnių darbo vietų jauniems žmonėms“. Renginio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp valdžios, privataus sektoriaus bei filantropų bendruomenės, kuriant naujas kokybiškas darbo vietas jaunimui.

Vasario 27 dieną  Niujorke įsikūrusioje JT būstinėje  buvo surengtas Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos inicijuotas renginys „Ruošiant naujus pagrindus: bendradarbiavimas kuriant daugiau kokybiškesnių darbo vietų jauniems žmonėms“. Renginio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp valdžios, privataus sektoriaus bei filantropų bendruomenės, kuriant naujas kokybiškas darbo vietas jaunimui.

Vasario 27 dieną  Niujorke įsikūrusioje JT būstinėje  buvo surengtas Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos inicijuotas renginys „Ruošiant naujus pagrindus: bendradarbiavimas kuriant daugiau kokybiškesnių darbo vietų jauniems žmonėms“. Renginio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp valdžios, privataus sektoriaus bei filantropų bendruomenės, kuriant naujas kokybiškas darbo vietas jaunimui.

Vasario 27 dieną  Niujorke įsikūrusioje JT būstinėje  buvo surengtas Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos inicijuotas renginys „Ruošiant naujus pagrindus: bendradarbiavimas kuriant daugiau kokybiškesnių darbo vietų jauniems žmonėms“. Renginio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp valdžios, privataus sektoriaus bei filantropų bendruomenės, kuriant naujas kokybiškas darbo vietas jaunimui.

Visą savaitę prieš renginį jauni žmonės buvo skatinami socialinių tinklų bei mobiliojo ryšio pagalba teikti savo idėjas, klausimus bei pasiūlymus konferencijos dalyviams. Paties renginio metu vyko tiesioginės video sesijos, skirtos jaunimo verslumui, draugiškų aplinkai darbo vietų kūrimui bei mobilumui darbo rinkoje aptarti. Koncentravimasis ties šiomis priemonėmis ir pats renginys buvo skirtas ne tik iškylančių problemų įvardijimui, bet ir inovatyvių  sprendimų paieškai. Jauno žmogaus konsultavimas įdarbinimo pradžioje bei institucijų prisidėjimas prie darbui ir verslumui tinkamos aplinkos sukūrimo buvo išskirti kaip svarbiausi prioritetai.

Konferencijos išvadose pažymėta, jog veiksmingiausia priemone, kovojant su jaunimo nedarbu turėtų tapti tarpžinybinis bendradarbiavimas, įtraukiantis tiek valdžios, tiek verslo, tiek jaunimo organizacijų atstovus.  JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas ekonomikos ir socialiniams reikalams Sha Zukang renginio uždarymo kalboje sakė: „ Mums prireiks bendrų vyriausybių, verslo sektoriaus, mokyklų bei vietos bendruomenių pastangų. Kalbant paprasčiau, mums prireiks komandinio darbo; susivienykime spręsdami visiems bendras problemas.“