Moksleiviai masiškai skanduoja: „Rasizmui – NE!”

Jauni žmonės nepritaria diskriminacijai dėl kitokios odos spalvos ir organizuoja nacionalinę savaitę prieš rasinę diskriminaciją. „Iš visos Lietuvos per 70 mokyklų, organizacijų, iniciatyvinių grupių suvieniję renginiai rodo, kad jauni žmonės pribrendo kritiškai vertinti supančias problemas ir prisidėti prie esamų problemų sprendimo“, – taigė Nacionalinio socialinės integracijos instituto (toliau Žmogui.lt) direktorė Neringa Jurčiukonytė.

Savaitę vainikuos milžiniška akcija

Savaitę prieš rasinę diskriminaciją vainikuos milžinišku flashmob`u (žmonių antplūdžiu). Kovo 21 d., 15 val. 30 miestų jaunuoliai iš daugiau nei 70 mokyklų (dalyvaujančių projekte „Piliečio žadintuvas“), kolegijų, organizacijų susirinks įvairiose miestų bei miestelių vietose ir atliks sutartinius veiksmus, parodydami, jog nepritaria neapykantos kurstymui. Netikėtai suplūdę į viešas vietas jie išsitrauks veidrodėlius ir tris minutes sustingę į juos žiūrės. Po antrojo ženklo dalyviai sukrus, subėgs į vieną vietą ir darydami dėmesį kaustančius judesius skanduos šūkį „Mes prieš rasizmą!“. Apie Flash mob akcijas įgyvendintojus informaciją rasite čia

Žmonių antplūdžio akcijos – tik dalis Žmogui.lt inicijuotų renginių skirtų savaitei prieš rasinę diskriminaciją paminėti.  Kovo 21 d., 18 val. Vilniuje, Gedimino pr. 9, NVO Avilyje vyks šiandienines aktualijas atsakanti,  pačias pažeidžiamas grupes įtraukianti diskusija, dokumentinio filmo „Vilniaus getas 2009“ peržiūra. Šioje diskusijoje dalyvaus filmo autorius Audrius Lelkaitis, Romų integracijos namų pirmininkė Božena Michaj – Karvelienė bei romų teisių aktyvistės Lina Vosyliūtė ir Birutė Sabatauskaitė. Ši diskusija  – atsakas į itin aktualias romų integracijos problemas, sąlygojamas daugelio veiksnių – tarp jų ir rasinės diskriminacijos. Tai, kad Lietuvos visuomenė nepakančiausia romų atžvilgiu, rodo pastarųjų keletos metų apklausos „su kuo nenorėtumėte gyventi kaimynystėje“ duomenys.

Kovo 16 d. Kauno Šv. Kazimiero vidurinėje savaitę prieš rasinę diskriminaciją pradėjo „Gyvoji biblioteka“, kurios metu moksleiviai kalbėjosi su gyvomis knygomis – žmonėmis iš pažeidžiamų grupių. Jaunimas galėjo atvirai pasikalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria atskirtį patiriantys asmenys. Taip pat buvo paviešinti „Visi skirtingi – visi lygūs“ programos organizuoto konkurso (Ne)Pasaka darbai ir prisidėta prie „Savaitė be patyčių“ renginių visoje Lietuvoje.

 
Apie diskriminaciją – garsiai

Šiuo metu daugiau negu 150 mokyklų, kolegijų ir jaunimo organizacijų vykdo įvairias veiklas, kurių metu diskutuoja apie nepakantą, stereotipus,  valstybės politiką šiuo klausimu. Moksleiviai, studentai organizuoja paskaitas, akcijas, diskusijas, į kurias pasikviečia žmogaus teisių ekspertus ir pačius asmenis, patyrusius rasinę diskriminaciją.

Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovė Lina Vosyliūtė teigia, jog klysta tie, kurie mano, jog gyvename tolerantiškoje visuomenėje. „Dauguma galvoja, jog rasinė diskriminacija Lietuvoje neegzistuoja, nes mano, kad čia kitokios odos spalvos žmonės negyvena. Tačiau reali situacija yra kitokia: į mūsų šalį atvyksta vis daugiau emigrantų. O kaip rodo visuomenės nuomonės tyrimai, dalis gyventojų juos pasitinka išankstinėmis neigiamomis nuostatomis. Todėl labai svarbu, kad jaunimas pats domisi ir įsitraukia ir garsiai sako, jog nepritaria tokiai situacijai“, – sakė Lina Vosyliūtė.

Savaitė prieš rasinę diskriminaciją yra Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdomos programos „Visi skirtingi – visi lygūs“ dalis.