Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas kviečia į UNITED konferenciją Vilniuje

\"\"Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas kviečia į UNITED konferenciją Vilniuje

 

Nevyriausybinių organizacijų tinklas UNITED kartu su partneriais Lietuvoje – Nacionaliniu socialinės integracijos institutu (trumpiau – Žmogui.lt) ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu (ŽTSI) – 2013 m. gegužės 26-31 d. Vilniuje organizuoja visuotinę konferenciją.

 

UNITED visuotinė konferencija pirmą kartą atkeliauja į Lietuvą. Vilniuje vyksiančio renginio tema – „Rethinking Diversity. Challenges for Equality in Europe and New Responses“. Išsamią renginio programą rasite čia.

 

UNITED – tai 560 nevyriausybinių organizacijų tinklas, vienijantis aktyvistus, kovojančius už Europą be rasizmo, ekstremizmo ir neapykantos.

 

Žmogui.lt ir ŽTSI kviečia visus norinčius dalyvauti konferencijoje užpildyti registracijos formą ir siųsti ją adresu lithuania@unitedagainstracism.org.
 
Svarbi informacija: paraiška teikiama organizacijos vardu, nominuojant vieną kandidatą. Paraiškų teikimo terminas – 2013 m. balandžio 3 d.

 

Prieš teikiant paraiškas raginame įdėmiai perskaityti visą informaciją apie renginį ir paraiškų teikimo bei atrankos procedūrą, kurią rasite UNITED tinklapyje http://www.unitedagainstracism.org/. Skiltyje „Conferences“ pasirinkite „Upcoming Conferences\” – ten bus visa svarbiausia informacija.
 
**************************************************

Apie UNITED

UNITED savo veiklą pradėjo 1992 metais, kai dviejų antirasistinių Europos jaunimo seminarų dalyviai Strasbūre nusprendė įsteigti tinklą, vienijantį nevyriausybines organizacijas visoje Europoje. Nuo 1993 prie UNITED prisijungė daugiau nei 560 organizacijų iš 46 Europos šalių. UNITED kovoja su netolerancija, pasisako prieš nacionalizmą, rasizmą, fašizmą, teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams.

Pagrindinis UNITED tikslas – tarpkultūrinis supratimas ir bendradarbiavimas. Organizacijos vizija yra sukurti tolerancijos Europą, kurioje vyrautų solidarumas ir pagarba žmogaus teisėms.

Apie konferenciją Vilniuje

Vilniuje vyksiančios konferencijos tema – „Rethinking Diversity. Challenges for Equality in Europe and New Responses“.
 
\”Įvairovė\” tapo viena iš svarbiausių šiuolaikinių socialinių ir politinių diskusijų temų. Nepaisant visuomenės atvirumo naujovėms mes vis dar linkę išskirti žmones etniniu, kultūriniu, religiniu ir kitais pagrindais. Tai ypač matoma kovos su diskriminacija srityje. Šioje konferencijoje tikimės išsiaiškinti visuomenės požiūrį į tautines mažumas, kitas socialines grupes ir kaip šių mažumų bendruomenės sprendžia diskriminacijos problemą. Taip pat aptarsime būtinybę kurti naujas nevyriausybinių organizacijų, kovojančių prieš diskriminaciją, koalicijas.

Konferencijos darbo organizavimas

Konferencijoje vyks plenarinės sesijos, seminarai ir darbas penkiose teminėse grupėse. Jūsų aktyvus dalyvavimas ir indėlis į šias darbo grupes bus itin vertingas.

Dalyviai

Į konferenciją planuoja atvykti 75 dalyviai iš Europos Tarybos šalių, kovojantys su rasizmu, fašizmu ir ekstremizmu, bei atstovaujantys žmogaus teisėms, pabėgėlių ir mažumų teises ginančioms organizacijoms. Pirmenybė bus teikiama jauniesiems delegatams (jaunesni nei 30 metų) ir tautinėms mažumoms. Taip pat pirmenybė teikiama organizacijoms, aktyviai dalyvaujančioms UNITED veikloje. Kiekviena organizacija gali paskirti tik po vieną delegatą.

Kalba

Konferencijos kalba yra anglų.