,,We will manage\” vasaros stovyklos dalyvių įspūdžiai

Šią vasarą Nacionalinis socialinės integracijos institutas bendradarbiavo su Katowice miesto savivaldybe projekte ,,We will manage“ . Projekto metu jaunimas iš Lietuvos bei juos lydintys vadovai lankėsi Katowice miestelyje ir jo apylinkėse.

,,We will manage“ projekto tikslas – dalintis gerosiomis praktikomis su kaimynais Lenkijoje. Į projekto veiklas taip pat įsijungė ir partneriai iš Ispanijos. 

Rugpjūčio gale vyko savaitės trukmės stovykla Katowice kalnų kurorte. Jos metu jaunimo grupės kalbėjosi apie savanorystę bei prasmingą laisvalaikio leidimą. Taip pat susipažino su kitų šalių ypatybėmis. Įvairių kultūrų aplinkoje, dalyvės iš Lietuvos sėmėsi naujos patirties bei lavino įgūdžius. Šalia daugybės praktinių užsiėmimų bei komandinių užduočių, dalyviai taip pat, turėjo ekskursiją į kalnus.

\"OLYMPUS

 

Fausta Balčaitytė džiaugėsi, kad bendravimui nesutrukdė net kalbos barjeras: dalyviai stengėsi pažinti ir geriau suprasti vieni kitus ne tik užsiėmimų, bet ir laisvu laiku. Viena iš stovykloje dalyvavusių grupių – jaunimas, turintis klausos sutrikimų. ,,Galėjau suvokti kaip jaučiasi kurtieji, pamačiau jų pozityvų požiūrį į gyvenimą, nebijojimą įsilieti į bendrąsias veiklas, troškimą būti kartu, bendrauti“ – įspūdžiais dalinosi Fausta.

\"Photo

 

Nors kai kurios užduotys dalyviams jau buvo žinomos, stovyklos metu dalyvės turėjo progą į daugelį dalykų pažvelgti kitaip: ,,Dar neteko patirti tokio pasitikėjimo jausmo, kai žmogus tave užsimerkusį veda koridoriais, laiptais, kai turi šokti į minią ir nebijoti, kad tavęs nepagaus.‘‘ stebėjosi Fausta.

\"OLYMPUS

 

Emilė Gikytė ir Gabija Rimeikytė džiaugėsi pramokusios gestų bei ispanų kalbų. Emilė tikisi ir toliau jų mokytis. Tačiau patirtis stovykloje atnešė ir kur kas svarbesnių įžvalgų: ,,Projekte taip pat pramokau tolerancijos bei pagarbos kitiems. Įveikiau vieną asmeninę baimę. Supratau ,kad geriausias variantas kai kuriose situacijose – visada išlikti savimi, kad ir kaip sunku tai kartais gali atrodyti.“ 

 

 

 

\"Youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Komisijos fondo. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.