Projektas: Karjeros portretai

Oficialioji statistika rodo, kad ketvirtadalį visų nusikaltimų padaro asmenys, kurie anksčiau buvo teisti. Tai rodo silpnus įkalinimo bausmę atlikusių asmenų integracijos gebėjimus. Tuo tarpu visuomenė vadovaujasi stereotipiniu mąstymu ir užkerta kelią integracijai. Nuteistieji nepilnamečiai – itin jautri socialinė grupė, kurios integracijos į visuomenę galimybes galima ženkliai padidinti, taikant priemones nukreiptas tiek į tikslinę grupę, tiek į visuomenę. VšĮ “Prirašytos rankos” įgyvendina tęstines solidarumą tarp skirtingų socialinių grupių skatinančias, savanoryste grįstas veiklas Kauno tardymo izoliatoriuje ir stebi teigiamą užsiėmimų su savanoriais poveikį tardymo izoliatoriaus auklėtiniams, tačiau pastebi neišnaudojamas įvairių terapinių priemonių pritaikomumo galimybes. VšĮ „Kiaurai sienas“ vysto meninius projektus, orientuotus į  socialiai pažeidžiamas grupes. Tuo tarp me, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, kompetentingai taikome inovatyvius socialinę integraciją skatinančius metodus mažinančius socialinę distanciją bei įgalinančius socialinę atskirtį patiriančius asmenis tapti savarankiškus ir atsakingus už savo gerovės kūrimą.  

\"\"

 

Kartu su VŠĮ Prirašytos rankos bei VŠĮ Kiaurai sienas įgyvendiname projektą \”Karjeros portretai\”. Tai projektas, kuriuo skatiname solidarumą ir pasitelkiant meninės raiškos priemones ugdome jaunuolių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, socialinius įgūdžius bei padedame planuoti karjerą, keisti visuomenės nuomonę į tikslinę grupę.

 

 

Šio projekto metu mes:

  • Sukursime socialinių įgūdžių lavinimo bei karjeros planavimo programą; 
  • Skatintinsime solidarumą per savanorišką veiklą; 
  • Vykdysime socialinių įgūdžių lavinimo programą; 
  • Įgyvendinsime komunikacijos kampaniją, pasitelkiant meninę raišką; 
  • Keisime neigiamas išankstines visuomenės nuostatas. 

 

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio Fondo Agentūros lėšų per Alternartyvių Investicijų Detektoriaus programą.

 

\"\"\"\"