UNICEF: 30 milijonų mergaičių gali tapti moters lyties organų žalojimo ir apipjaustymo aukomis

Šių metų liepos 22d. UNICEF paskelbė ataskaitą, kurioje pateikta statistinė apžvalga ir permainų dinamikos tyrimas apie moters lyties organų žalojimo ir apipjaustymo (ang. – UNICEF report „Female Genital Mutilation/Cutting: a statistical overview and exploration of the dynamics of change“). Tyrimo metu buvo įtraukti dvidešimties metų laikotarpio duomenys iš dvidešimt devynių Afrikos ir Vidurio Rytų šalių, kuriose moterų lyties organų žalojimo ir apipjaustymo (ang. trumpinys – FGM/C) praktika vis dar egzistuoja, nepaisant 2012 metais gruodžio mėnesį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos rezoliucijos dėl moters lyties organų žalojimo nutraukimo. Paskelbusi ataskaitą UNICEF pabrėžė, jog remiantis atliktų apklausų duomenimis moters lyties organų žalojimo ir apipjaustymo praktikos palaikymas daugumoje Afrikos ir Vidurio Rytų šalių tarp vyrų ir moterų vis silpnėja, tačiau apie 30 milijonų mergaičių per artimiausią dešimtmetį vis dar gali tapti šios žiaurios tradicijos aukomis. Somalis, Gvinėja, Džibutis ir Egiptas išlieka šalimis, kuriose apipjaustymo praktikos palaikymas išliko stipriausias.

 

Kas yra moters lyties organų žalojimas ir apipjaustymas?

UNICEF duomenimis 125 milijonų šiandien gyvenančių mergaičių ir moterų yra patyrusios lyties organų žalojimą ar apipjaustymą. Vakarų visuomenė vieningai pritaria, jog bet koks moters lyties organų žalojimas prilygsta smurtui prieš moteris ir žmogaus teisių pažeidimui bei yra laikomas šiurkščia moterų diskriminacijos forma. Pasaulio Sveikatos Organizacija (ang. k. – World Health Organization) patvirtina, jog ši, Afrikos ir Vidurio Rytų šalyse paplitusi, praktika pažeidžia žmogaus teisę į sveikatą, saugumą, fizinę neliečiamybę ir į laisvę nebūti kankinamam. Lyties organų žalojimo procedūros sukelia žalą moters sveikatai ir dažniausiai sukelia ilgalaikes pasekmes, pvz. : smarkūs skausmai, stresas, depresija, ilgalaikis kraujavimas, bakterinės infekcijos, padidėjusi rizika susijusi su gimdymo komplikacijomis ir kt.

 

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Šaltinis: http://orchidproject.org/

Kai kuriose bendruomenėse moters lyties organų žalojimas ir apipjaustymas yra laikomas tradiciniu kultūriniu ritualu, kuris simbolizuoja mergaitės nekaltybę ir yra būdas ‚paruošti‘ mažametę suaugusiųjų gyvenimui ir santuokai. Taip pat tokia praktika yra siejama su kultūriniais moteriškumo ir tyrumo idealais, anot kurių mergaitės privalo būti ‚švarios‘ ir ‚gražios‘. Taigi kultūriniai, religiniai ir socialiniai faktoriai yra itin svarbūs šioje praktikoje.

 

Rekomendacijos siekiant galutinai sustabdyti moters lyties organų žalojimo ir apipjaustymo praktiką – ‚Kalbėkime atvirai ir garsiai‘ (iš ang. ‚speak out loudly‘)

 

UNICEF atkreipia dėmesį, jog vien tik įstatymai ir draudimai nepadės išspręsti esamų problemų. Dėl šios priežasties, būtina skatinti atvirą bendravimą ir bendruomenių bendradarbiavimą siekiant sustabdyti žiaurias tradicijas. Taip pat, švietimas yra pabrėžiamas, kaip būtinas įrankis, siekiant efektyvių rezultatų. UNICEF tyrimai atskleidė, jog išsilavinusių motinų dukros patiria mažesnę riziką tapti lyties organų žalojimo ir apipjaustymo aukomis.

 

Etiopijos paauglės Meaza Garedu asmeninė istorija yra įrodymas, jog atviras bendravimas ir diskusijos, gali išgelbėti daugybę mergaičių. Meaza Garedu būdama dešimties metų patyrė lyties organų sužalojimus. Dabar ji pasakoja, jog savo bendruomenėje aplankė jaunesnės už save mergaitės tėvus ir atkalbėjo juos nuo savo dukters apipjaustymo, atvirai papasakodama jiems savo skaudžią patirtį.

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Šaltinis: http://www.amref.org/

UNICEF savo ataskaitoje pateikia artimiausius žingsnius, susijusius su bendruomenių bendradarbiavimu ir švietimu, efektyviu informacijos apie moters lyties organų žalojimą/apipjaustymą bei šių veiksmų padarinius viešinimu ir skleidimu bei tolesniu duomenų rinkimu ir programų rengimu. Viešumoje vis dažniau pasirodančios istorijos, atskleidžiančios skaudžią asmeninę mergaičių ir moterų patirtį, bei viešos akcijos ir kampanijos yra ženklai, leidžiantys tikėti, jog ‚kalbėjimas atvirai ir garsiai‘ padės išgelbėti bent dalį iš 30 milijonų mergaičių, kurios vis dar gali nukentėti nuo šių žiaurių kultūrinių tradicijų, kurios be jokios abejonės yra grubus žmogaus teisių pažeidimas.

 

Daugiau informacijos:

 

 

Straipsnio šaltiniai:

  1. United Nations News Centre: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45468&Cr=women&Cr1=health#.Ue-zJNJQF71

  2. World Health Organization: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

  3. UNICEF: http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf

http://www.unicef.org/media/media_69883.html

http://www.unicef.org/protection/57929_69881.html

http://www.youtube.com/watch?v=Pjy8jRRGHcU